Jaroslav Ambróz

Corinex Group, Analytik/konzultant
Jaroslav Ambróz absolvoval Fakultu prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, odbor Geografia a kartografia v špecializácii GIS (2006). Pracoval ako samostatný redaktor na Vojenskom topografickom ústave v Banskej Bystrici (2006 - 2008), kde bol členom technickej skupiny pre medzinárodný projekt MGCP. Neskôr sa stal vedúcim oddelenia Prípravy podkladov pre DPZ (2009). V súčasnosti pracuje ako analytik GIS pre CORINEX GROUP, kde sa špecializuje na platformu ESRI.

Prednášky spíkra

Neboli nájdené žiadne záznamy.
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019

Predchádzajúce prednášky

  • Pohľad privátneho sektora na problematiku geoinformačných technológií vo verejnej správe

    Existujúci stav a nosné problémy geoinformačných technológií a geopriestorových údajov vo verejnej správe. Nedostatočná úroveň definície popisu kvality a kvantity údajov pre nákup a tvorbu údajov z rozpočtových prostriedkov. Nejednoznačné definovanie povinných osôb a tendencia aj naďalej produkovať duplicitné údaje. Tvorba geopriestorových registrov ako RPI, RA a ZB GIS nerieši celkovú problematiku údajov geopriestorových údajov. Nákup licencií orientovaných na organizáciu a konkrétny systém. Úroveň poskytovania geopriestorových služieb v kontexte eGovernmentu.