Staňte sa partnerom

Elektronické voľby - nová výzva eDemokracie

/ Prednáška
Téma eDemokracie je jednou z najpríťažlivejších ideí 21. storočia. Nové technológie pomáhajú prekonávať vzdialenosť a čas, umožňujú participáciu, diskusie a výber občanom zapojiť sa kedy a odkiaľ chcú. eDemokracia vracia politickú agendu do rúk občanom. Je to oveľa viac ako len nástroj efektivity, služby občanovi alebo vhodné PR politikov – je to niečo, čo pomáha vytvoriť živšiu verejnú sféru a zabezpečiť zodpovednejšiu formu demokracie. Základným pilierom každej demokracie sú nezávislé voľby. Neustále sa zvyšuje počet vyspelých demokracií, ale tiež transformujúcich sa demokratických štátov, ktoré do volebných procesov zavádzajú nové technológie. Modernizácia volebných procesov (elektronické voľby, voľby cez internet) v kombinácii s ďalšími riešeniami eDemokracie majú veľký vplyv na organizátorov volieb a spôsob manažovania volieb z hľadiska času, materiálnych, finančných a ľudských zdrojov ako aj ďalších benefitov, ktoré s tým súvisia. Elektronické voľby sú skutočne považované mnohými vládami za prirodzený krok v evolúcii modernizácie volebných procesov. Elektronické voľby ponúkajú, v porovnaní s klasickými “papierovými” voľbami, oveľa viac výhod, vrátane vyššej rýchlosti a presnosti spracovania výsledkov, prevencie neumyselných chýb pri hlasovaní, lepšej dostupnosti pre ľudí s rôznym typom postihnutia, nižších nákladov, podpory rôznych jazykových mutácií, flexibility, atď. V súčasnosti, viac ako kedykoľvek predtým, je systém elektronických volieb intenzívne využívaný a považovaný tak vládami ako aj obyvateľmi za najtransparentnejší, najbezpečnejší a najdôveryhodnejší. Čo je najdôležitejším predpokladom modernizácie volebných procesov? Ako môže možnosť voliť prostredníctvom internetu ovplyvniť právo občana voliť? Ktoré kľúčové faktory ovplyvňujú úspech implementácie elektronických volieb, najmä volieb cez internet? Aké sú skúsenosti s elektronickými voľbami a voľbami cez internet vo svete?

Lenka Kmeťová

Lenka Kmeťová absolvovala vysokoškolské štúdium na Prevádzkovo-Ekonomickej fakulte Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzity v Nitre. Po ukončení štúdia pôsobila na katedre Ekonomiky, kde sa okrem pegagogickej činnosti aktívne zapojila do projektov EÚ Phare zameraných na marketing, obchod a reštrukturalizáciu potravinárskeho priemyslu. V rámci týchto projektov získala medzinárodné skúsenosti v pozíciách vedúci projektového tímu, poradca, školiteľ a absolvovala viaceré zahraničné stáže v Írsku, Holandsku, Dánsku. Odborné vedomosti si následne doplnila v dvojročnom vzdelávacom programe EÚ vedenom WIFI Österreich a euro solutions v oblastiach international marketing, enterprise development, selling, marketing information system, export market…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Pablo Sarrias

Scytl Secure Electronic Voting
Pablo Sarrias nastúpil do spoločnosti Scytl na pozíciu Viceprezident pre Obchod & Marketing  v máji roku 2006, po ukončení jeho profesionálnej kariéry v Nemecku. Pred nástupom do Scytlu pôsobil pán Sarrias ako Business Manager v spoločnosti Hewlett-Packard, kde zodpovedal za “OpenView Telecommunications”, skupinu softvérových produktov v Európe, na Strednom Východe a v Afrike. V  Hewlett-Packarde zodpovedal pán Sarrias za dizajn a realizáciu medzinárodného “go-to-market” plánu, v rámci ktorého zabezpečil udržateľný rast príjmov nad 30% ročne počas nasledujúcich rokov po sebe, čo predstavovalo najvyšší rast vôbec v tejto produktovej rade. Predtým pôsobil ako Senior Solution Architect v spoločnostiach Hewlett-Packard a DaimlerChrysler Info…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies