Staňte sa partnerom

Kľúčové bezpečnostné riziká cloud computingu

/ Prednáška
V minulých rokoch sa ENISA venovala viacerým aktivitám spojeným s informačno- bezpečnostnými aspektmi Cloud computingu. Prezentácia predstaví pohľad ENISA na Cloud computing a jej ciele v tejto oblasti. Predstavíme tiež najvýznamnejšie body reportu z roku 2009 ku Cloud computingu, ENISA Poistný rámec pre Cloud computing a vysvetlíme súčasné a plánované aktivity ENISA v tejto oblasti.

Marnix Dekker

ENISA
Marnix Dekker pracuje v programe bezpečných služieb, ktorý sa venuje bezpečnostným aspektom online služieb, softvérovým aplikáciám (napríklad smartphone) a modelom dodávky služieb  (napríklad outsourcing a cloud computing). Predtým pracoval pre holandskú pobočku KPMG ako IT konzultant. Na tejto pozícií sa zaoberal napríklad návrhom novej verzie DigiD a prvej verzie eRecognition (v oboch prípadoch sú to národné systémy pre správu identity). Marnix je  Mgr. v obore teoretická fyzika (špecializácia kvantová dekoherencia) a PhD. v  obore informatiky (špecializácia flexibilné modely kontroly prístupov pre spolupracujúce systémové prostredia).
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným