Staňte sa partnerom

Poľovnícky GIS - webový nástroj pre štátnu správu a poľovnícku verejnosť

/ Prednáška
Projekt „Poľovnícky GIS“ rieši NLC-LVÚ Zvolen pre štátnu správu na základe požiadavky MP SR. Pri riešení spolupracuje VÚGK v Bratislave. Poľovnícky GIS je webová aplikácia, ktorá poskytne pracovníkom štátnej správy na úseku poľovníctva všetky potrebné informácie a bude významným nástrojom na podporu rozhodovania pri vyhlasovaní a zriaďovaní poľovných revírov. Umožní tvorbu mapovej dokumentácie, bude slúžiť na zber a spracovanie údajov poľovníckej štatistiky, na tvorbu špeciálnych informačných vrstiev (poľovnícke stavby, zariadenia a pod.) a poskytne geoprocesné služby na užívateľmi definované analýzy. Aplikácia pracuje s informačnými vrstvami, ktoré sú umiestnené na serveroch NLC a VÚGK, čím je zaručená aktuálnosť všetkých poskytovaných informácií.

Jaroslav Jankovič

Narodil sa v roku 1960, je absolventom Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene - študijný odbor - lesné inžinierstvo. Po dvojročnom pôsobení v lesníckej prevádzke na Lesnom závode Krupina pracuje od roku 1986 na Lesníckom výskumnom ústave vo Zvolene. V roku 1992 získal vedeckú hodnosť CSc. vo vednom odbore "Pestovanie lesa". Popri svojej špecializácii sa už viac ako 10 rokov venuje aj problematike využívania GIS a IKT v lesníctve. Bol zodpovedným riešiteľom viacerých výskumných úloh a od roku 2006 koordinuje práce na riešení projektu "Poľovnícky GIS". V súčasnosti je vedúcim Odboru inventarizácie a manažmentu lesa a vedeckým sekretárom NLC-LVÚ Zvolen.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies