Staňte sa partnerom

Projekty OPIS a elektronizácia služieb katastra nehnuteľností

/ Prednáška
Projekt Elektronické služby katastra nehnuteľností je na Slovensku unikátnym  projektom, ktorý bude mať univerzálne využitie v rámci celého územia NUTS I Slovenska. Výsledkom projektu bude efektívna a elektronická forma výkonu časti správy na úseku katastra nehnuteľností   a na úseku geodézie a kartografie. Elektronické služby katastra nehnuteľností prispejú k zvýšeniu efektívnosti a rozsahu poskytovaných služieb cieľovým skupinám – občanom, podnikateľom a organizáciám verejnej správy.  Na projekt budú nadväzovať ďalšie projektové aktivity ÚGKK SR, ako napríklad projekt Elektronické služby katastra nehnuteľností – ZB GIS. Súčasťou projektu bude aj vytvorenie rozhrania v rámci informačného systému, ktoré zabezpečí výmenu dát pre okolité informačné systémy iných povinných osôb. Tým sa docieli interoperabilita medzi informačnými systémami povinných osôb a zabezpečí s overenie potrebných dokladov pre iné úseky, agendy a životné situácie bez nutnosti priamej návštevy správy katastra.
Nový informačný systém bude budovaný ako centralizované riešenie, ktoré vznikne prepojením jednotlivých podsystémov pomocou spoločnej infraštruktúry do vzájomne integrovaného celku. Riešenie bude umožňovať vysokú mieru škálovateľnosti a zabezpečí vysokú dostupnosť ponúkaných elektronických služieb. Úlohou jednotlivých podsystémov bude zabezpečenie správy, tvorba a aktualizácia centrálnej databázy údajov a poskytovanie informácií prostredníctvom elektronicých služieb pre informatívne ako aj pre právne účely. V rámci procesu implementácie podsystémov a služieb budú vytvorené nástroje a procesy, použité pre skvalitnenie existujúcich údajov katastra, s cieľom zabezpečiť požadovanú kvalitu služieb.
Príspevok predstaví proces prípravy a realizácie projektu spolu s popisom základných komponentov architektúry navrhovaného riešenia, popisom integrácie do celkovej architektúry eGovernmentu a popisom jednotlivých aktivít projektu.


Ľudovít Hamaš

Vzdelanie •    Vysoká škola SVST, Elektrotechnická fakulta, študijný odbor Elektronické počítače, špecializácia Umelá inteligencia    1982-1987 •    Stredná škola Gymnázium na ul. Ladislava Sáru č.l    1978-1982 Zamestnanie •    Riaditeľ Výskumného ústavu geodézie a kartografie    od 14.10. 2008 •    Riaditeľ odboru informačných technológií UGKK    od 16. 4.2007 •    Projektový manažér v Datacentre    2006-2007 •    Riaditeľ sekcie informatiky v Sociálnej poisťovni    2004-2005 •    Riaditeľ odboru stratégie v Sociálnej poisťovni    2003-2004 •    Riaditeľ spoločnosti zameranej na informatiku    2002-2003 •    Projektový manažér IT v Sociálnej poisťovni    2001-2002 •    Riaditeľ spoločnosti zameranej-na informatiku    1996-2…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies