Softec Invenio ako súčasť riešenia MIS v Sociálnej poisťovni

/ Prednáška
Vývoj a nasadenie Manažérskeho informačného systému v Sociálnej poisťovni na podporu analýz a štatistických zisťovaní v oblasti dávok v nezamestnanosti a dávok garančného poistenia podstatne zjednodušilo a urýchlilo vytváranie pravidelných mesačných štatistík. Sociálna poisťovňa je povinná tieto štatistiky poskytovať Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Štatistickému úradu SR. Okrem iných pracovných procesov, systém podporuje vytváranie ad-hoc štatistík podľa rôznych kritérií a ich následné spracovávanie.
Systém je postavený na produktoch Pentaho Mondrian a Softec Invenio. Pentaho Mondrian je open source OLAP server implementovaný v jazyku Java. Podporuje dotazovací jazyk MDX  a štandardy XML for Analysis a Java OLAP. Softec Invenio je analytický nástroj slúžiaci na prezentáciu dát a vytváranie ad-hoc analýz.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným