Staňte sa partnerom

Softec Invenio ako súčasť riešenia MIS v Sociálnej poisťovni

/ Prednáška
Vývoj a nasadenie Manažérskeho informačného systému v Sociálnej poisťovni na podporu analýz a štatistických zisťovaní v oblasti dávok v nezamestnanosti a dávok garančného poistenia podstatne zjednodušilo a urýchlilo vytváranie pravidelných mesačných štatistík. Sociálna poisťovňa je povinná tieto štatistiky poskytovať Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Štatistickému úradu SR. Okrem iných pracovných procesov, systém podporuje vytváranie ad-hoc štatistík podľa rôznych kritérií a ich následné spracovávanie.
Systém je postavený na produktoch Pentaho Mondrian a Softec Invenio. Pentaho Mondrian je open source OLAP server implementovaný v jazyku Java. Podporuje dotazovací jazyk MDX  a štandardy XML for Analysis a Java OLAP. Softec Invenio je analytický nástroj slúžiaci na prezentáciu dát a vytváranie ad-hoc analýz.

Marek Gajdoš

Ing. Marek Gajdoš je absolventom Technickej Univerzity v Košiciach, Fakulty elektrotechniky a informatiky. Svoju pracovnú kariéru začal v roku 1999 v oblasti vývoja ERP systémov. V roku 2001 nastúpil do spoločnosti Softec, kde sa od začiatku venoval problematike Business Intelligence a postupne prešiel rôznymi funkciami - od konzultanta cez projektového manažéra až po vedúceho oddelenia zaoberajúceho sa touto problematikou. Aktuálne pôsobí na pozícii Business Development Manager. Počas svojej profesionálnej kariéry si dopĺňal svoje znalosti a IT odbornosť účasťou na mnohých školeniach a odborných seminároch predovšetkým z oblasti BI (napr. tvorba reportingu, budovanie DWH, CPM, plánovanie), ako aj z oblasti projektového riadenia …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies