Staňte sa partnerom

Sieťové služby geopriestorových údajov

/ Prednáška
Smernica INSPIRE prináša zo sebou celú infraštruktúru, ktorej neodmysliteľnou súčasťou budú interoperabilné služby priestorových údajov. Presne sú resp. budú prijaté vykonávacie predpisy pre vyhľadávacie, zobrazovacie, sťahovacie a transformačné služby, na základe ktorých sa budú priestorové údaje efektívnym spôsobom sprístupňovať pre široké použitie. Tieto pravidlá vychádzajú zo všeobecne platných a akceptovaných medzinárodných štandardov, preto je možné ich používať aj pri budovaní vlastnej elektronickej verejnej správy - eGovernmentu. Príklady služieb a ich použitie budú prezentované na praktických ukážkach.

Martin Koška

Slovenská agentúra životného prostredia
Hlavné činnosti a zodpovednosť: - člen implementačného tímu INSPIRE na SAŽP - člen INSPIRE medzinárodného tímu - IOC Task Force Member - administrácia ArcIMS, ArcGIS mapového servera - programovanie GIS web aplikácií v prostredí php - programovanie GIS web aplikácií na platforme ESRI, prostredie MS Visual Studio C#  s využitím ArcGIS Server Application Developer Framework (ADF™) for .NET Zamestnávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Významné aktivity a členstvá:   - člen INSPIRE-IOC-task force member - odborného rímu - koordinátor medzinárodných projektov – NATURESDIplus, AWWB
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným