Projekt národného operačného rámca v Španielsku, hlavné aspekty a prístup k štandardom

/ Prednáška
Vytvorenie národného operačného rámca je právne zakotvené v zákone 11/2007, článok 42. Jeho cieľom je definovať súbor kritérií a odporúčaní pre španielsku verejnú správu a zabezpečiť tak primeranú úroveň organizačnej, sémantickej a technickej interoperability. Spomínaný zákon stanovuje, že orgány verejnej správy musia používať Open Standard ako rovnocenný s bežne používanými štandardmi. V prezentácií uvidíme hlavné aspekty projektu a postup, ktorý nasledoval po prijatí Open Standards.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným