Staňte sa partnerom

Planéta vedomostí - komplexné vzdelávacie prostredie modernej školy

/ Prednáška
Planéta vedomostí je komplexný elektronický vzdelávací systém, ktorého flexibilita umožňuje pružne reagovať na meniace sa požiadavky moderného vzdelávania. Digitálny obsah tvoria multimediálne spracované všeobecne platné poznatky z  predmetov, ktoré  sa  podľa  osnov  vyučujú  na  základných a stredných školách: matematika, biológia, fyzika, chémia a prírodoveda. Každý z jednotlivých predmetov sa vzťahuje na príslušnú úroveň slovenského vzdelávacieho systému (I./II. stupeň ZŠ, stredné školy a gymnáziá). Obsah, ktorý je ponúkaný v rámci všetkých úrovní a predmetov, sa skladá z vyše 1.100 interaktívnych lekcií najvyššej kvality a približne 70.000 multimediálnych obrazoviek. Žiaci/študenti a učitelia pracujú so samostatnými prostrediami s rovnakým digitálnym obsahom, ale rozdielnou funkcionalitou prispôsobenou potrebám samotného štúdia a výkladu. Vo vzdelávacom prostredí pre učiteľov majú učitelia k dispozícii nástroje na úpravu digitálneho obsahu podľa ich požiadaviek. Každá lekcia obsahuje množstvo multimediálnych prezentácií, názorných videí, animácií, atraktívnych simulácií, interaktívnych cvičení a aktivít. Digitálny obsah je možné doplniť unikátnym konceptom tlačených učebníc. Planéta vedomostí je vyvinutá využitím najmodernejších online technológií a umožňuje rôzne spôsoby jej využitia a implementácie. Predstavuje otvorený systém, ktorý umožňuje jej ďalšiu správu, modifikáciu a adaptáciu na slovenský vzdelávací systém.

Božena Kállová

Rok narodenia: 1982 Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov /ukončenie štúdia v roku 2006/ Pracovné skúsenosti: Október 2004 - súčasnosť : AGEMSOFT a.s. – project manager Október 2003 – jún 2004:  SALMIA s. r. o. – asistentka manažéra agentúry
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Monika Neuschlová

Rok narodenia: 1982 Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave – Fakulta medzinárodných vzťahov /rok ukončenia štúdia 2007/ Pracovné skúsenosti: apríl 2002 – súčasnosť: AGEMSOFT, a.s., Bratislava – súčasná pozícia: project manager  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies