Vytvorenie dátovej siete medzi hasičmi z MR a SR

/ Prednáška
V dnešnej dobe elektronických médií a výpočtovej techniky je potrebné vedieť dokonale komunikovať a dobre poznať situáciu priamo na mieste zásahu, čo patrí k základným potrebám, bez ktorých nie je možné dokonale pomôcť občanom v núdzi.
Videokonferenčné spojenie predstavuje obojsmerný, resp. viacsmerný prenos obrazu a zvuku súčasne a taktiež prenos dát vo forme zdieľaných súborov, dokumentov, pracovných plôch, obrázkov každým jedným účastníkom prostredníctvom počítačovej siete, privátnej alebo verejnej digitálnej telekomunikačnej siete.   

Vytvorený projekt, slúžiť hasičom z Maďarska a Slovenska, rieši systém vzájomného spojenia, vyrozumievania a prenosu informácií a dát vo forme textu, zvuku a obrazu.
Projektom rieši problematiku vzájomného vyrozumievania cezhraničného partnera o vzniku požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti v prihraničnej oblasti.
Ďalej problém odovzdania si aktuálnych informácií o priebehu mimoriadnej udalosti, o vykonaných opatreniach na jej likvidáciu ak má dopad pre obidve strany a odovzdávanie informácií potrebných pre veliteľa zásahu alebo riadiaci štáb.
Taktiež bude riešiť lokalizáciu zasahujúcej hasičskej jednotky, aby neprichádzalo k neúčinnému rozmiestňovaniu počas zásahov. Ďalej bude riešená problematika priameho vyžiadania špeciálnej techniky z hasičských staníc vzdialených od miesta zásahu.
V neposlednej rade chceme riešiť problematiku odovzdávania si poznatkov a skúseností formou videokonferencií a seminárov.
Cieľom projektu bolo navrhnúť potrebné softwarové a hardwarové riešenie ktoré by umožnilo hore uvedené požiadavky. 
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným