Staňte sa partnerom

Ako na KRIS? Metodika a odporúčania ku tvorbe koncepcií rozvoja informačných systémov

/ Prednáška
Autori  zadefinujú základné východiská (legislatívne, procesné) pri tvorbe koncepcií rozvoja informačných systémov (KRIS), sprostredkujú prvé skúsenosti z tvorby KRIS, predstavia rôzne prístupy k tvorbe týchto dokumentov, najmä v sektore územnej samosprávy.

Milan Ištván

Partnerstvá pre prosperitu
Milan Ištván vyštudoval žurnalistiku v Bratislave a v Paríži. V rokoch 1998 až 2002 bol najmladším poslancom NR SR, venoval sa témam ako internet do škôl, liberalizácia telekomunikačného trhu, zákon o elektronickom podpise. Od roku 2002 sa v občianskom združení Partnerstvá pre prosperitu (PPP) venuje podpore informatizácie spoločnosti. Je členom Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh a viacerých pracovných skupín venujúcich sa eGovernmentu, Broadbandu či implementácii fondov EÚ v digitálnej oblasti.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Jana Mlynarčíková

Absolventka Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, špecializácia Informačné systémy a technológie v ekonomike. Od roku 2001 je projektovou manažérkou občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu, ktoré sa venuje informatizácii slovenskej spoločnosti. Okrem toho pôsobí ako konzultant spoločnosti ITMG, s.r.o. V súčasnosti pôsobí v profesijnej oblasti okrem iných aktivít najmä ako konzultantka pre koncepcie rozvoja informačných systémov v rámci sumarizovania požiadaviek a komplexného spracovania koncepcií. Z doterajších referencií ide o Magistrát hl. mesta SR Bratislava, mestá Liptovský Mikuláš, Považská Bystrica, Pezinok, Rožňava, Žilina, mestská časť Bratislava-Petržalka.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies