Staňte sa partnerom

Moderná škola s IKT a digitálnym obsahom

/ Prednáška

Dnes už mnohých žiakov veľmi nemotivuje čierna alebo zelená tabuľa, na ktorú píše učiteľ kriedou a žiak si má z nej opisovať.
Mladá generácia pozná už iné „fascinujúce“ technológie, ktoré ich motivujú k záujmu k väčšiemu výkonu, k hravosti v poznávaní, o skušaniu a objavovaniu. Ako mysíme na digitálny svet, ktorý ich opklopuje a ktorý pomaly ale iste „posiela niektoré klasické veci do zabudnutia“. Medzi ne už sa pomaly dostáva aj klasická tabuľa.
V príspevku chceme prezentovať modernizácu vzdelávania s podporou digitálneho obsahu Planeta vedomostí  s použitím interaktívnej tabule. Na Slovenku v rámci Iniciatívy za digitálne školy – IDeŠ, 7 škôl experimentálne overuje možnosti modernizácie vzdelávania, ktoré je veľkou výzvou pre spúšťajúci sa školskú reformu. V príspevku budeme prezentovať prvé výsledky z experimentálneho overovania digitálneho obsahu a nových metód vzdelávania pre prírodovedné predmety na základných a stredných školách.

Kľúčové slová: Tradičná škola, Moderná škola, Školská reforma, Univerzálne kurikulum, Obsah a e-vzdelávanie pre K12 vzdelávací systém, Personalizácia vzdelávania

Beáta Brestenská

prodekanka pre zahraničné styky a sociálne záležitosti študentov Zamestnanie: - Prírodovecká fakulta Univerzity Komenského  – asistent 1980 – 1997 - Získanie PhDr  - 1987 - Mimoriadny profesor od 1998 - Vedúca oddelenia didaktiky vedy 1998 – 2001 - Vedúca výskumného a vzdelávacieho IT centra Univerzity Komenského – od  2002 - Poslankyňa Národnej rady SR -  2002-2006: - Členka Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá - Členka Hospodárskeho výboru - Vedúca pracovného podvýboru NR SR pre informačnú spoločnosť - Vedúca slovenskej delegácie Rady Európy –  2004-2006 - Prodekanka Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského  – od 2007 - Riaditeľka neziskovej organizácie Asociácia projektu Infovek  – o…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným