Staňte sa partnerom

Detekcia mozgových aneuryziem pomocou umelej inteligencie

/ Prednáška

Tomáš Koščo

Deep Art Medicine
Ing. Tomáš Koščo pôsobí ako krízový manažér vo firmách SlovakTransLine, s.r.o & CEO, Deep Art Medicine, s. r. o. V roku 2021 sa podujal na vytvorenie špičkového tímu odborníkov z oblasti medical imaging, vďaka ktorému dnes na Slovensku vznikol start-up Deep Art Medicine, zaoberajúci sa vývojom revolučných modelov umelej inteligencie pre rádiológiu a rádioterapiu.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Denis Kutnár

Deep Art Medicine
Msc. Denis Kutnar, spoluzakladateľ a technický riaditeľ Deep Art Medicine, má rozsiahle odborné znalosti v oblasti segmentácie v oblasti AI medical imaging. Pred spoluzaložením Deep Art Medicine pracoval Denis na mnohých projektoch zameraných na analýzu medicínskych obrazov, ako je segmentácia metastatického karcinómu prsníka, predpovedanie recidívy po rádioterapii pri HNSCC a optimalizácia plánovania dávok ožiarenia pre pacientov s Hodgkinovým lymfómom pomocou deep learning. Denis je doktorantom na oddelení radiačnej onkológie v Rigshospitalet a na Kodanskej univerzite v Dánsku. Predtým pôsobil na University Medical Center Utrecht (UMCU) v Holandsku, kde získal magisterský titul z biomedicínskych vied a odbornosť v oblasti analýzy lekár…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies