Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Riešenia pre udržateľnú budúcnosť a adaptáciu na klimatické zmeny a efektívny odpadový manažment"

/ Prednáška

prof. Maroš Finka

STU
Prezident Asociácie európskych škôl plánovania (2020/22), profesor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Shanghai Jiao Tong University, expert OSN Habitat III, riaditeľ Centra excelentnosti SPECTRA EU pri STU v Bratislave. Niekoľko rokov riaditeľ Ústavu územného plánovania STU v Bratislave, prorektor univerzity, expert Habitat III OSN, expert Úradu vlády SR a prezident Slovak Smart City Cluster, hosťujúci profesor na na East China Normal University, vedúci expert na Úrade podpredsedu vlády pre investície, spoluzakladateľ SPECTRA CE CHINA. Podieľal sa na viac ako 40 národných a viac ako 35 medzinárodných výskumných projektoch, na viac ako 30 národných a 22 medzinárodných projektoch ako vedúci projektu alebo tímu pokrývajúcich…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Milan Koreň

Technická univerzita Zvolen
Doc. Milan Koreň pracuje na Technickej univerzite vo Zvolene. Dlhodobo sa venuje problematike využívania geografických informačných systémov v lesnom hospodárstve, zberu a spracovaniu geografických údajov, aplikáciám pozemného laserového skenovania, modelovaniu priestorových javov a procesov.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Matej Šiškovič

MIM
Matej Šiškovič pracuje ako produktový manažér a biznis analytik v spoločnosti MIM. Predtým zastával pozíciu riaditeľa Inštitútu vzdelávacej politiky na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR a pôsobil ako analytik na Inštitúte finančnej politiky Ministerstva financií SR. Svoju kariéru spojil s podporovaním konceptu tvorby verejných politiky na základe dôkazov. Je absolventom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a členom Klubu ekonomických analytikov.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ivana Maleš

Inštitút cirkulárnej ekonomiky
Ivana Maleš sa narodila v Novom Sade, Srbsku. Vyštudovala environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte, UK v Bratislave. Po ukončení štúdia začala pracovať v oblasti odpadového hospodárstva. Už takmer 20 rokov sa venuje oblasti stratégií odpadového hospodárstva najmä v štátnej a verejnej správe. Pripravovala rôzne stratégie a dokumenty pre implementáciu efektívnych nástrojov na znižovanie množstva odpadu a prechod na obehové hospodárstvo.  Ivana je spoluzakladateľkou Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, kde momentálne pôsobí. Venuje sa oblasti politiky obehového hospodárstva a jeho implementácii na komunálnej úrovni. Od roku 2022 je členkou správnej rady European Environmental Bureau, kde zastupuje Slovensko. 
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným