Staňte sa partnerom

Synergie smart inovácií ako kľúč k efektívnosti opatrení v reakcii na klimatickú zmenu

/ Prednáška
Profesor Finka bude hovoriť o potrebe integrácii technických, technologických, sociálnych, behaviourálnych a iných inovácií v záujme vylúčenia negatívnych dopadov a zvýšenia efektívnosti inovatívnych opatrení na prevenciu, adaptáciu, mitigáciu a kompenzáciu dopadov klimatickej zmeny. Predstaví novo vzniknuté konzorcium Smart Innovation and Transfer Consoritum Slovakia a ako toto konzorcium pristupuje k integrácii smart inovácií adresujúcich mestá, obce a regióny.

prof. Maroš Finka

STU
Prezident Asociácie európskych škôl plánovania (2020/22), profesor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Shanghai Jiao Tong University, expert OSN Habitat III, riaditeľ Centra excelentnosti SPECTRA EU pri STU v Bratislave. Niekoľko rokov riaditeľ Ústavu územného plánovania STU v Bratislave, prorektor univerzity, expert Habitat III OSN, expert Úradu vlády SR a prezident Slovak Smart City Cluster, hosťujúci profesor na na East China Normal University, vedúci expert na Úrade podpredsedu vlády pre investície, spoluzakladateľ SPECTRA CE CHINA. Podieľal sa na viac ako 40 národných a viac ako 35 medzinárodných výskumných projektoch, na viac ako 30 národných a 22 medzinárodných projektoch ako vedúci projektu alebo tímu pokrývajúcich…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným