Staňte sa partnerom

DISKUSIA "European Health Data Space"

/ Prednáška

Matej Mišík

Inštitút zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR
Matej Mišík je riaditeľom Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva a pôsobí v dozorných radách NÚSCH a VÚSCH. Predtým bol partner v startup Instarea, so zameraním na big data analytics. Vyštudoval health economics na holandskej Tilburg University a international economics na Vienna University of Economics and Business.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Martina Nagyová

NCZI
Od roku 2013 pracuje v Národnom centre zdravotníckych informácií na pozícii riaditeľky sekcie správy zdravotníckych dát. Na svojej pozícii zodpovedá za zdravotnícku štatistiku, prevádzku Národných zdravotných registrov, Národných zdravotníckych administratívnych registrov, analýzu dát, reportovanie a vizualizácie spracovaných štatistických výstupov pre širokú  odbornú i laickú verejnosť a za prevádzkovanie Slovenskej lekárskej knižnice. V rámci svojej práce spolupracuje so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR, odbornými spoločnosťami, hlavnými odborníkmi MZ SR, zdravotníckymi pracovníkmi, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, ministerstvami ako aj ďalšími inštitúciami v Slovenskej repu…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ľuboš Urban

NÚSCH
Vyštudoval  Lekársku fakultu Univerzity Komenského a v súčasnosti pracuje ako kardiológ v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb. Taktiež je magistrom vied v odbore ekonomika zdravotníctva, riešenia a riadenie v kardiovaskulárnych vedách a prezidentom Slovenskej asociácie srdcových arytmií.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Mária Brozmanová

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies