Pohľad na budovanie eGovernmentu v SR (čo sa podarilo a čo nie)

/ Keynote

Budovanie elektronických služieb verejnej správy predstavuje jednu z deklarovaných priorít rozvoja informačnej spoločnosti v SR. Prednáška sa zaoberá súčasným stavom v tejto oblasti. Identifikuje dosiahnuté úspechy posledného roka. Súčasne analyzuje problémy, ktoré bránia rýchlejšiemu postupu v budovaní a využívaní elektronických služieb. Venuje sa popisu kľúčových riešení, ktoré vytvárajú základné podmienky pre plošný rozvoj elektronických služieb verejnej správy.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným