Staňte sa partnerom

Pohľad na budovanie eGovernmentu v SR (čo sa podarilo a čo nie)

/ Keynote

Budovanie elektronických služieb verejnej správy predstavuje jednu z deklarovaných priorít rozvoja informačnej spoločnosti v SR. Prednáška sa zaoberá súčasným stavom v tejto oblasti. Identifikuje dosiahnuté úspechy posledného roka. Súčasne analyzuje problémy, ktoré bránia rýchlejšiemu postupu v budovaní a využívaní elektronických služieb. Venuje sa popisu kľúčových riešení, ktoré vytvárajú základné podmienky pre plošný rozvoj elektronických služieb verejnej správy.

Pavol Frič

ITAS
Viceprezident IT Asociácie Slovenska pre eGovernment. V roku 1986 končil vysokoškolské štúdium na Katedre počítačov Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave. Po skončení štúdií ostal pracovať na vysokej škole a v roku 1995 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu v oblasti umelej inteligencie. Vybudoval viacero nových predmetov a aktívne prednášal v oblasti umelej inteligencie a softvérového inžinierstva. V roku 1995 sa začal plne venovať práci v spoločnosti DITEC. Pôsobil ako riaditeľ Divízie informačných systémov. V roku 2000 bol menovaný do pozície viceprezidenta pre stratégiu. V tejto pozícii riadi rozvojové projekty spoločnosti a koordinuje súčinnosť dcérskych spoločností. Jeho hlavnými oblasťami záujmu je elektronický obchod, e-go…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies