Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Senzorika a Snímkovanie"

/ Prednáška

Barbora Hrozenská

Ministerstvo obrany SR
Je riaditeľka Analytického útvaru na Ministerstve obrany SR. Pre rezort zabezpečuje medzinárodný benchmarking dát, o.i. v rámci NATO Science & Technology Organization. Pracuje na širokej škále tém súvisiacich s obranou v kontexte EÚ a NATO s osobitným zameraním na nové technológie v obrane a oblasť odolnosti ozbrojených síl voči klimatickej zmene. Ako členka Expertnej skupiny Európskej komisie pre obstarávanie v oblasti obrany a bezpečnosti sa zaoberá rozvojom EDTIB. V minulosti pôsobila v Globsec Academy Centre a v rámci akademickej sféry bola hosťujúcou výskumníčkou na Katedre sociológie Viedenskej univerzity a na Trinity College v Dubline.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Róbert Zadňančin

Ministerstvo vnútra SR
V rámci projektov Ministerstva vnútra SR koordinuje úlohy a práce odboru bezpečnosti a usmerňuje realizáciu programov a projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Zabezpečuje a realizuje projektové riadenie a riadenie práce oddelení pri realizácií projektov najmä v oblasti ochrany utajovaných skutočností, šifrovej ochrany informácií, kybernetickej bezpečnosti a dôveryhodných služieb. Je členom vo viacerých skupinách - Európskej komisie (EK), Agentúry Európskej únie pre vesmírne programy (EUSPA), Europolu (technická skupina). V rámci Európskej komisie je súčasťou Výboru pre jednotný formát víz (Technická podskupina, Skupina pre uľahčenie cestovania). V rámci týchto skupín sa zameriava na bezpečnosť PKI infraštruktúry…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies