Prekážky pri nasadzovaní MIS

/ Prednáška

Manažérske systémy ako nadstavba produkčných systémov už preukázali svoju opodstatnenosť, napriek tomu pri ich vývoji, nasadení a využívaní sú prítomné iné prekážky ako pri implementácii produkčných systémov. Príspevok sa pokúsi sumarizovať skúsenosti s prekonávaním prekážok pri implementácii MIS nie len vo verejnej správe a ukáže odporúčania a skúsenosti ako týmto prekážkam predchádzať alebo ich zmierniť.

Základnou výzvou pre používateľov je potreba pochopiť obsah analytických modelov a zmeniť zaužívaný spôsob práce ako aj z toho vyplývajúce zmeny pracovných postupov. Príspevok poukáže aj na často sa vyskytujúcu nedôveru k údajom a spôsoby ich verifikácie ako nástroja prelomenia tejto nedôvery.
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným