Staňte sa partnerom

Prekážky pri nasadzovaní MIS

/ Prednáška

Manažérske systémy ako nadstavba produkčných systémov už preukázali svoju opodstatnenosť, napriek tomu pri ich vývoji, nasadení a využívaní sú prítomné iné prekážky ako pri implementácii produkčných systémov. Príspevok sa pokúsi sumarizovať skúsenosti s prekonávaním prekážok pri implementácii MIS nie len vo verejnej správe a ukáže odporúčania a skúsenosti ako týmto prekážkam predchádzať alebo ich zmierniť.

Základnou výzvou pre používateľov je potreba pochopiť obsah analytických modelov a zmeniť zaužívaný spôsob práce ako aj z toho vyplývajúce zmeny pracovných postupov. Príspevok poukáže aj na často sa vyskytujúcu nedôveru k údajom a spôsoby ich verifikácie ako nástroja prelomenia tejto nedôvery.

Marek Gajdoš

Ing. Marek Gajdoš je absolventom Technickej Univerzity v Košiciach, Fakulty elektrotechniky a informatiky. Svoju pracovnú kariéru začal v roku 1999 v oblasti vývoja ERP systémov. V roku 2001 nastúpil do spoločnosti Softec, kde sa od začiatku venoval problematike Business Intelligence a postupne prešiel rôznymi funkciami - od konzultanta cez projektového manažéra až po vedúceho oddelenia zaoberajúceho sa touto problematikou. Aktuálne pôsobí na pozícii Business Development Manager. Počas svojej profesionálnej kariéry si dopĺňal svoje znalosti a IT odbornosť účasťou na mnohých školeniach a odborných seminároch predovšetkým z oblasti BI (napr. tvorba reportingu, budovanie DWH, CPM, plánovanie), ako aj z oblasti projektového riadenia …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies