Staňte sa partnerom

Procesný audit a manažérske metódy riadenia na Ministerstve financií SR

/ Prednáška

Ministerstvo financií SR zaznamenalo v rokoch 2003 až 2005 výrazné zmeny v svojom fungovaní. Príspevok stručne popisuje východiská, ciele a priebeh doterajšieho procesu zmeny spôsobu riadenia.

V prvej časti je opísaný postup vykonania procesného auditu v roku 2003, ktorý vytvoril základ pre zmeny spôsobu riadenia. Druhá časť sa venuje spôsobu a vyhodnoteniu nasadenia systému riadenia kvality – modelu excelencie EFQM v podmienkach MF SR.

Jana Červenáková

Narodená: 31. mája 1963 Vzdelanie: Vysoká škola ekonomická, Bratislava, Národohospodárska fakulta, špecializácia - národohospodárske plánovanie Zamestnanie: 1985 - 1986 referentka Západoslovenských štátnych lesov, Lesný závod Bratislava 1986 - 1987 odborná asistentka Ústavu ekonomiky riadenia priemyslu, Bratislava 1988 - 1989 vedúca ekonomického oddelenia Západoslovenského krajského výboru SZM, Bratislava 1990 - 1992 Správa majetku a aparátu SZM - Zväz mladých, Bratislava 1992 - 1993 vedúca analytického oddelenia úverového odboru, Devín banka, a. s., Bratislava 1993 - 1998 generálna riaditeľka a predsedkyňa predstavenstva IFC Transport, a. s., Bratislava 1999 - 2002 senior analytička M.E.S.A. 10 február 2003 vedúca úradu Ministerstva fin…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným