Staňte sa partnerom

Stručná správa o úrovni kybernetickej bezpečnosti na Slovensku

/ Prednáška
V súčasnej dobe stále nejestvuje konsolidovaná kvantitatívna metóda na hodnotenie stavu kybernetickej bezpečnosti. Harmonizovaná metrika absentuje aj v EÚ. Toho dôsledkom je fakt, že jednotne uplatňované strategické plánovanie v oblasti ochrany informačných aktív je v nízkom štádiu vyspelosti. Určitú zmenu je možné očakávať od nových reportingových povinností, ktoré vyplynú zo schválenej smernice NIS2. Nateraz jediným objektívnym zdrojom kvantitatívnych výskumných dát o stave kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike je výkon auditu podľa § 29 zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti. Pokiaľ ide o kvalitatívne zdroje, dostupná je len metóda štatistických prieskumov. Prednáška sumarizuje aktuálnu úroveň kybernetickej bezpečnosti. SR, v porovnaní na výsledky z predchádzajúceho roka.

VIDEOZÁZNAM
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024

Ivan Makatura

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, člen správnej rady Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií, súdny znalec v odbore bezpečnosť a ochrana informačných systémov, certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, certifikovaný manažér kybernetickej bezpečnosti a lead audítor systémov riadenia informačnej bezpečnosti. Aktívne participuje na príprave legislatívy a technických noriem, okrem iného aj ako člen technickej komisie ISO/IEC. V IT odvetví pracuje viac ako 30 rokov. Vyštudoval odbory výpočtová technika a aplikovaná informatika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Neskôr absolvoval postgraduálne štúdium na Znalecko…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným