Staňte sa partnerom

Procesné riadenie IT v štátnej správe – mýty, výzvy a realita. Prípadová štúdia

/ Prednáška

Príspevok stručne popisuje východiská, ciele a priebeh doterajšieho procesu zmeny spôsobu riadenia IT v rezorte MF SR. Príspevok je rozdelený do dvoch nosných častí. Prvá časť sa zaoberá popisom východiskového stavu. Zároveň je v nej definovaný cieľ a zámery pre zmenu tohto stavu. Druhá časť popisuje postup implementácie ITIL a ukazuje prínosy implementovaných častí.

Peter Gschwendt

Popri manažérskych zručnostiach rozširoval svoje znalosti z oblasti projektového riadenia a strategického plánovania v oblasti informačných technológií. Jeho analytické schopnosti sa ukázali ako kľúčové na projektoch v oblasti bankovníctva a verejnej správy. Má niekoľkoročné skúsenosti z implementácie informačných systémov.Počas svojej kariéry pracoval ako poradca, projektový manažér a v riadiacich pozíciách pre spoločnosti EDICO, APS Slovakia, S&T Slovakia, HP, Cap Gemini Ernst & Young a Ministerstvo financií SR.Na Ministerstve financií SR je zamestnaný od roku 2003 ako riaditeľ odboru integrovanej podpory.Vzdelanie:Katedra dopravných stavieb, Stavebná fakulta, Slovenskej vysokej školy technickej v BratislaveProfesionálna kariéra:Riadit…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies