Staňte sa partnerom

Riešenie Identity Management pre oblasť štátnej správy

/ Prednáška

Riešenie Identity Management od spoločnosti Sun Microsystems pre oblasť štátnej správy umožňuje federálnym, štátnym a lokálnym orgánom štátnej správy spojiť požiadavky bezpečnosti s požiadavkami na kvalitu služieb efektívne a s optimálnymi nákladmi, prostredníctvom:
  • bezpečnej kontroly prístupu k informáciám zo strany rôznorodej, dynamicky sa meniacej populácie používateľov
  • single sign-on a federovanej identity pre prehľadné operácie v rámci viacerých IT prostredí
  • automatického začatia a ukončenia poskytovania služieb v záujme úspory nákladov
  • delegovaného a samoobslužného account manažmentu na zlepšenie komfortu používateľa
  • auditingu a reportingu s cieľom vyhovieť interným predpisom a pravidlám bezpečnosti.

Martin Keseg

Absolvent Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, so špecializáciou “Algoritmy a paralelné systémy” a “Programovanie a počítačové systémy”.Pracoval v rôznych spoločnostiach ako lektor, programátor a webmaster. V spoločnosti Sun Microsystems pôsobil od roku 1998 ako systémový inžinier. V súčasnosti je lídrom softvérovej divízie slovenskej pobočky tejto spoločnosti. .Prednáška: Riešenie Identity Management pre oblasť štátnej správy
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným