Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Ako optimálne budovať nemocnice?"

/ Prednáška

Miriam Lapuníková

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
Miriam Lapuníková je riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Vo Fakultnej nemocnici pracuje od roku 2005, kedy začínala ako referent oddelenia ekonomiky. Cez viaceré špecializované ekonomické posty sa vypracovala na pozíciu riaditeľky. Je absolventkou odboru Verejná ekonomika a správa so špecializáciou na Manažment zdravotníctva na Ekonomickej fakulte UMB. Titul MBA získala na Sales manager akadémii v Bratislave. Taktiež pôsobí ako členka predstavenstva Asociácie štátnych nemocníc.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Ferjančík

Ministerstvo zdravotníctva SR
Pôsobí 17 rokov v oblasti štátnej správy a sektoru zdravotníctva. Má bohaté skúsenosti v oblasti finančného manažmentu, projektového riadenia, krízového manažmentu, rozpočtovania a riadenia ľudských zdrojov. Počas rokov 2014-2020 pôsobil ako riaditeľ Odboru národných a medzinárodných projektov a následne ako generálny riaditeľ Sekcie európskych programov a projektov MZ, kde riadil a koordinoval implementáciu investičných projektov nemocníc ako i systémových opatrení v sektore zdravotníctva. Ako generálny tajomník služobného úradu MZ SR sa aktívne podieľa na tvorbe zdravotných politík a reformnej agende rezortu.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ľubomír Pepucha

Univerzitná nemocnica Martin
Ľubomír Pepucha pôsobil pätnásť rokov ako vysokoškolský pedagóg na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline a v predprojektovej a projektovej príprave stavebných investičných projektov. Momentálne pôsobí ako projektový manažér v rámci prípravy výstavby novej Univerzitnej nemocnice v Martine zodpovedný za stavebnú a rozpočtovú časť projektu. Má skúsenosti prípravou a implementáciou významných investičných a vedecko-výskumných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EU.  Je expertom na hodnotenie ekonomickej efektívnosti verejných investícií.   
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ľuboš Lopatka

Nemocnica Bory
Ľuboš Lopatka vyštudoval Strojnícku fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od roku 1998 do 2010 zastával vedúce pozície vo viacerých nadnárodných papierenských spoločnostiach. V rokoch 2010 až 2012 počas vlády Ivety Radičovej bol generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne. Následne v rokoch 2013 až 2017 bol generálnym riaditeľom siete nemocníc Svet zdravia. Počas jeho éry narástla sieť z 8 na 17 nemocníc a zahájila výstavbu novej nemocnice v Michalovciach. Neskôr viedol Výskumný ústav zváračský. Od mája 2020 pôsobil ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva štátnej spoločnosti MH Manažment. V máji 2022 nastúpil na pozíciu generálneho riaditeľa Nemocnice Bory. V roku 2012 získal v ankete Trend TOP ocenenie manažér ro…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies