Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Technológie v onkológii"

/ Prednáška

Lukáš Palaj

Ministerstvo zdravotníctva SR
Lukáš Palaj vyštudoval Vysoké učení technické v Brne. Pracoval deväť rokov v nadnárodnej spoločnosti zameranej na vývoj a výskum v oblasti letectva a vesmírnych aplikácií, kde sa od roku 2017 venoval využitiu umelej inteligencie pre diagnostiku a prognostiku leteckých motorov. V tejto oblasti je aj autorom dvoch patentov . Od 2020 vedie na Ministerstve zdravotníctva odbor digitalizácie a umelej inteligencie.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ivan Cimrák

Žilinská univerzita v Žiline
Ivan Cimrák je výskumníkom a vysokoškolským pedagógom na Žilinskej univerzite. Pôsobil ako postdoc na Ghent University v Belgicku a na St.Poelten University of Applied Sciences v Rakúsku. Bol nositeľom individuálneho Marie-Curie grantu EU ako aj úspešným žiadateľom niekoľkých národných grantov. Venuje sa aplikovanej matematike a informatike v oblasti modelovania separácie cirkulujúcich rakovinových buniek a umelej inteligencie v biomedicíne.   
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Lukáš Plank

Univerzitná nemocnica Martin
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. je prednosta Ústavu patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine, vedúci Národného konzultačného centra bioptickej diagnostiky lymfoidných a myeloidných neoplázií, ako aj zriedkavých nádorových ochorení v SR, člen Predsedníctva Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva, člen Vedeckej rady Národného onkologického inštitútu, garant národného programu Digitalizácia pracovísk patologickej anatómie v SR pod gesciou Ministerstva zdravotníctva SR, zodpovedný riešiteľ projektu Európskeho fondu regionálneho rozvoja: „Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života“ (spolufinan…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies