Staňte sa partnerom

Prístupnosť web stránok a dokumentov pre zrakovo postihnutých ľudí

/ Prednáška

Klasifikácia prístupnosti web stránok, jej odôvodnenie a vplyv na sprístupňovanie web stránok.
Hlavné prekážky prístupnosti, ich výskyt a praktické riešenia.
Aký problém predstavujú PDF dokumenty a ich zverejňovanie na web stránkach pre nevidiacich a slabozrakých používateľov. Súčasný stav prístupnosti PDF dokumentov, čo môžu urobiť autori pre zvýšenie ich prístupnosti, čo pomáha nevidiacim a slabozrakým ľuďom využívať PDF dokumenty.

Jozef Dálnoky

Jozef Dálnoky (1975), pracuje v Centre technických a informačných služieb (CETIS) na Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku 2003. Zaoberá sa dizajnom a prístupnosťou internetových stránok pre nevidiacich a slabozrakých ľudí, školením klientov v oblasti IT, spolupracuje na projektoch informatizácie spoločnosti pre zdravotne postihnutých občanov. Prednáška: Prístupnosť web stránok a dokumentov pre zrakovo postihnutých ľudí
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Branislav Mamojka

RNDr. Branislav Mamojka, CSc. (1948), nevidiaci, vyštudoval teoretickú fyziku na prírodovedeckej fakulte UK (1971) a získal vedeckú hodnosť kandidát matematicko-fyzikálnych vied (1981). Pracoval vo fyzikálnom výzkume a od roku 1990 je riaditeľom Centra technických a informačných služieb (CETIS) Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), kde sa venuje sprístupňovaniu informácií a IKT nevidiacim a slabozrakým ľuďom a ich výcviku pre prácu s IKT. Je predsedom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, predsedom národnej rady občanov so zdravotným postihnutím, členom Rady vlády SR pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím a členom predsedníctva Európskeho fóra zdravotného postihnutia. .Prednáška: Prístupnosť web stránok a dok…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Teplický

Ing. Peter Teplický (1976), vyštudoval podnikový manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave (1999), v súčasnosti pracuje na diplomovej práci na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odbor psychológia.Od roku 2005 je inštruktorom a metodikom počítačových kurzov v Centre technických a informačných služieb (CETIS) Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)..Prednáška: Prístupnosť web stránok a dokumentov pre zrakovo postihnutých ľudí
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným