Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Bezpečnosť dodávateľských reťazcov"

/ Prednáška
František Boda, EMM 
Dušan Petričko, špecialista informačnej bezpečnosti
Miroslav Chlipala, právna kancelária Chlipala-Bukovinský
Rastislav Janota, NBÚ

VIDEOZÁZNAM

Rastislav Janota

NBÚ
Má viac ako 20 rokov skúseností s IT a telekomunikačným sektorom. Počas jeho profesionálnej kariéry zastával viaceré expertné a top manažérske pozície v oblasti ICT a kybernetickej bezpečnosti ako v súkromnej sfére tak v štátnej správe, ako na Slovensku tak v rôznych štátoch v zahraničí. Od 1.9.2023 pôsobí ako špeciálny vyslanec NBÚ pre kybernetickú bezpečnosť na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky vo Washington, D.C., USA.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

František Boda

EMM, spol. s r. o.
Študoval na elektrotechnickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Oblasti kybernetickej bezpečnosti sa venuje viac, ako 20 rokov. Pôsobil v štátnom aj finančnom sektore, úspešne realizoval projekty komplexnej bezpečnosti, v rámci ktorých zavádzal procesy informačnej aj fyzickej bezpečnosti, počnúc analýzou rizík, cez vytvorenie bezpečnostnej stratégie, vykonávacích predpisov až po implementáciu technických riešení. Okrem oblasti bezpečnosti viedol útvary Compliance a boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu (AML&CTF) a zavádzal proces centrálneho obstarávania v banke. V súčasnosti je zamestnancom spoločnosti EMM, spol. s r.o., kde je vedúcim dvoch oddelení – Oddelenia bezpečnostných analýz a auditu a Oddelenia i…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Miroslav Chlipala

BCH Advokáti Chlipala
Advokát s 20-ročnou praxou so zameraním na IT právo a moderné technológie (právny rámec elektronizácie a e-Governmentu, právne aspekty kybernetickej bezpečnosti, GDPR a ochrana osobných údajov, cloudové služby, opensource, IoT, umelá inteligencia) a duševné vlastníctvo. Vybudoval a vedie tím právnikov, ktorý predstavuje na Slovensku jedinečnú kombináciu pre oblasti IT právo a telekomunikácie, Duševné vlastníctvo a Compliance. V týchto kategóriách je advokátska kancelária pod jeho vedením dlhodobo oceňovaná v domácich a medzinárodných hodnoteniach. Je členom predsedníctva SAK a predsedom pracovnej skupiny SAK pre elektronizáciu advokácie. Je certifikovaným tútorom Rady Európy pre vzdelávanie advokátov, sudcov a prokurátorov v programe …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Dušan Petričko

Slovenská sporiteľna
Informačnej bezpečnosti sa venuje viac ako 10 rokov. Na pozícii špecialistu informačnej bezpečnosti v jednej z najväčších slovenských bánk sa z veľkej časti venuje praktickej bezpečnosti a uplatňovaniu bezpečnostných opatrení pri návrhu a revíziách riešení. Konzultuje návrhy, architektúru a implementácie nových technológií. Partnerom približuje spôsob rozmýšľania „bezpečákov“, vysvetľuje opodstatnenosť a prínosy myslenia na bezpečnosť dopredu, z opačnej strany vie demonštrovať dopady nezabezpečenia. Bezpečnosti sa vo svojej roli venuje komplexne - od komunikácie s developermi a architektami, cez bezpečnostné školenia a zvyšovanie povedomia bežných používateľov, testovanie bezpečnostných vlastností riešení, riešenie bezpečnostných inciden…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným