Staňte sa partnerom

Program elektronizácie knižníc na Slovensku

/ Prednáška

Dušan Katuščák

Už 33 rokov pracuje na poli knižničnej a informačnej vedy, kde sa zameriava najmä na metodológiu informačných systémov, bibliografiu, štandardizáciu a na integračné nástroje národného knižnično-informačného systému na Slovensku. Toto profesijné zameranie sa odrazilo aj v jeho rozsiahlej publikačnej , vedeckej a pedagogickej činnosti. V rokoch 1992 - 1996 ako predseda SSK presadzoval iniciatívy z oblasti informatizácie a štandardizácie, v rokoch 1997 - 2000 bol vedúcim KKIV FiF UK. Z pôsobenia v ostatných profesijných a odborných organizáciách spomeňme aspoň najvýznamnejšie: sekcia IFLA pre výskum a vzdelávanie, Ústredná knižničná rada ministra kultúry SR, Gestorská rada pre knižničnú a informačnú vedu UK, Slovenský literárny fond - sekci…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným