Staňte sa partnerom

eRIS@ a trendy eGovernment v regiónoch EÚ

/ Prednáška

28 regiónov sa dohodlo na vytvorení bližšej spolupráce pri zavádzaní informačnej spoločnosti na regionálnej úrovni ako spôsobu podpory ekonomického a sociálneho rozvoja. Týchto 28 zakladajúcich regiónov si uvedomilo, že regióny môžu vďaka spolupráci v tejto oblasti len získať, vzhľadom na nárast globalizácie, zvýšenú súťaživosť a rýchlemu technologickému vývoju.

V roku 1998 bola založená eRIS@ ako organizácia reagujúca na tieto potreby. eris@ bola vytvorená na základe výsledkov a aktivít Iniciatívy pre nadregionálnu informačnú spoločnosť (IRISI) a Iniciatívy pre regionálnu informačnú spoločnosť (RISI), ktoré rozbehla Európska komisia v rokoch 1995 a 1997. IRISI je iniciatíva založená šiestimi európskymi regiónmi (Severozápadné Anglicko, Sasko, Nord Pas-de-Calais, Valencia, Stredná Macedónia a Piemont). Jej cieľom bola podpora rozvoja informačnej spoločnosti na regionálnej úrovni. Dnes je v eris@ združených 45 regionálnych členov a jedna súkromná spoločnosť.

Claudio Inguaggiato

Claudio InguaggiatoV roku 1976 vyštudoval elektronické inžinierstvo na technickej univerzite v Turíne. Po krátkej skúsenosti vo firme Olivetti pracoval v rokoch 1980 - 1998 v CSI Piemonte, Agentúre pre IKT regiónu Piemont. V pozícii projektového manažéra pre životné prostredie pracoval na niekoľkých miestnych a národných projektoch. Počas práce na Národnom informačnom systéme pre životné prostredie v Ríme v pozícii technického manažéra tiež reprezentoval talianske ministerstvo v európskej agentúre pre životné prostredie so sídlom v Kodani.V roku 1995 bol vymenovaný za európskeho projektového manažéra CSI Piemonte. Odvtedy úspešne zavŕšil niekoľko európskych R&D projektov v rámci programov TELEMATICS, ESPRIT, NOW, IDA, Ten-Telecom. V roko…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným