Staňte sa partnerom

DISKUSIA na tému budovania moderných ozbrojených síl

/ Prednáška

Pavel Macko

expert na obranu a bezpečnosť
Generálporučík vo výslužbe, Pavel Macko, je expert na obranu a bezpečnosť s 35-ročnou praxou. Vyštudoval Vojenskú technickú akadémiu v Brne. Vedeckú ašpirantúru absolvoval v Brne. Je absolventom Univerzity národnej obrany USA vo Washingtone. Má bohaté odborné a technické vedomosti a prax, manažérske aj veliteľské skúsenosti zo všetkých stupňov velenia. Zastával vysoké veliteľské a štábne funkcie doma a v medzinárodných štáboch. Počas kariéry bol veliteľom celoarmádnej logistiky, zástupcom veliteľa pozemných síl, náčelníkom štábu pre operácie generálneho štábu a zástupcom náčelníka GŠ. Presadzoval inovatívny výcvik doma aj v zahraničí. Bol nasadený v operácii ISAF a viedol medzinárodný štáb, ktorý riadil operácie v rámci celého Afga…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Michaela Kollárová

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Na ministerstve sa jej podarilo vybudovať silný odborný tím, ktorý zvláda kľúčovú úlohu, ktorou je identifikovanie vhodných investícií, potrebných pre udržanie stavu a rozvoj hospodárskej a sociálnej infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky, vrátane nastavenia modelov financovania. Získané skúsenosti, z predchádzajúcich 18 rokov pôsobenia v riadiacich pozíciách verejnej i štátnej správy, predovšetkým prácou na investičných a rozvojových projektoch financovaných aj z mimorozpočtových zdrojov, zúročuje aj v rámci koordinácie plánovania investícií a financovania projektov - nielen na útvaroch rezortu obrany, ale aj u jeho podriadených organizácií, ktoré majú vo svojej pôsobnosti rôzne oblasti - inovácie, školstvo, zdravotn…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Juraj Mrenica

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ukončil vysokoškolské štúdium na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde následne obhájil doktorát. Spoluprácu s Ministerstvom obrany nadviazal v roku 2002. Svoje odborné vzdelanie si prehlboval v rámci licenčného štúdia na Univerzite Pardubice a Vojenskej akadémii v Brne, v oblasti munície, výbušnín a konštrukcie zbraní.   V rámci pôsobnosti na rezorte obrany sa permanentne venuje oblasti rozvoja a modernizácie ozbrojených síl, kde prešiel rôznymi funkciami. Medzinárodné skúsenosti získal predovšetkým z pôsobenia v štruktúrach NATO, kde prostredníctvom Stálej delegácie pri NATO celkovo pôsobil takmer osem rokov. V súčasnosti je riaditeľom odboru medzinárodnej spolupráce a podpory výskumu n…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies