Staňte sa partnerom

Ciele a výzvy iniciatívy i2010

/ Prednáška

IDABC je skratka pre Interoperable Delivery of European eGovernment Services to Public Administration, Business and Citizens (Interoperabilita európskych eGovernment služieb pre verejnú správu, súkromný sektor a občanov). Vyžíva možnosti ponúkané informačnými a komunikačnými technológiami (IKT) na podporu cezhraničných služieb verejnej správy pre občanov a obchodný sektor, na zefektívnenie a lepšiu spoluprácu medzi európskymi administratívami a na to, aby bola Európa miestom, kde sa dobre žije, pracuje a podniká. Aby sa dosiahli tieto ciele, IDABC zverejňuje odporúčania, vyvíja riešenia a zabezpečuje služby, ktoré umožňujú národným a európskym vládam ponúknuť podnikateľom elektronickú komunikáciu a občanom modernú verejnú správu. Program tiež zabezpečuje financovanie projektov, ktoré spĺňajú požiadavky európskej politiky a zlepšujú kooperáciu medzi vládami v celej Európe.

S využitím IKT a s pomocou vývoja spoločných riešení a služieb a tiež vďaka vytvoreniu platformy na výmenu dobrých skúseností medzi vládami, prispieva IDABC k modernizácií európskeho verejného sektora, ako jedného z cieľov programu eEurópa. eTEN je spoločný európsky program zameraný na pomoc rozmiestnenia služieb založených na telekomunikačných sieťach (eSlužby) s celoeurópskou pôsobnosťou. Zameriava sa na verejnú správu, hlavne na oblasti, v ktorých má Európa náskok.

Program má za cieľ akcelerovať spustenie služieb, aby mohli podporovať európsky model inkluzívnej a súdržnej spoločnosti. Jeho cieľom je eEurópa – „informačná spoločnosť pre všetkých“. Podporuje verejnú správu, ktorá dáva každému občanovi, podnikateľovi a administratíve výhody eSpoločnosti a ktorá prekonáva digitálnu priepasť. Tá môže spôsobiť vytvorenie informačne hendikepovaných občanov. Zameriava sa na oblasti eGovernment, eHealth, eInclusion, eLearning, eBusiness, či jednotlivé služby bezpečnosti.

Achim Klabunde

Získal univerzitné vzdelanie v oblasti informatiky a komunikácií na Univerzite v Bonne. Pracoval na IT projektoch pre chemický a farmaceutický priemysel, podieľal sa tiež na spustení GSM v Európe ako IT projektový manažér pre telekomunikačný priemysel.Od roku 2002 pracuje na Direktoráte Európskej komisie pre informačnú spoločnosť a média. Zodpovedá za projekty rozširujúce elektronické služby pre občanov a podnikateľov v oblasti zabezpečenia dôvernosti a bezpečnosti služieb eGovernmentu..Prednáška: Ciele a výzvy iniciatívy i2010 .Prednáška: Programy IDABC a eTEN
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným