Staňte sa partnerom

DISKUSIA na tému inovatívnych regiónov a miest

/ Prednáška

Juraj Hošták

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Juraj Hošták je riaditeľom Odboru inovácií a Smart Agendy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Od roku 2015 pôsobí v oblasti podpory inovácií a Smart agendy na národnej a regionálnej úrovni. V minulosti zastával manažérske pozície v súkromnej sfére a špecializoval sa na riadenie a implementáciu projektov technologických a procesných inovácií, analýz a dizajnu inovatívnych foriem financovania, Smart riešení v prostredí verejnej správy ako aj strategického poradenstva pri príprave a implementácií koncepčných a strategických materiálov na lokálnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. V súčasnosti sa prioritne venuje podpore Smart agendy na Slovensku z pozície MIRRI SR ako národného koordináto…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Martin Blažek

Microsoft
Aktuálne pracuje ako senior executive for the public sector v Microsofte, kde je zodpovedný za strategické a inovačné projekty v rámci digitálnej transformácie verejnej správy na Slovensku. Bývalý riaditeľ retailovej regionálnej siete pobočiek a riaditeľ odboru organizácie a procesného riadenia v Tatra banke, neskôr poradca štátneho tajomníka pre informatizáciu na MIRRI.  Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave a Podnikovo-hospodárskej fakulty v Košiciach. Nastavoval governance riadenia IT aktivít a projektov, niesol zodpovednosť za zavádzanie procesného riadenia, data quality manažmentu ako aj RPA as a Service. Taktiež viedol viaceré projekty digitálnej transformácie, či už modernizácie a digitalizácie retailového úverovania, a…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Radomír Brtáň

ZMOS
Starosta obce Košeca od roku 2006. Prvý podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska. Absolvent magisterského štúdia Vysokej školy manažmentu. Držiteľ ocenenia Starosta roka 2019 a víťaz v prestížnej európskej súťaži The Innovation in Politics Awards 2020 v kategórii Digitalizácia s projektom No Data Waste in Košeca.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným