Staňte sa partnerom

Hot-seat diskusia

/ Prednáška
Rozhovor o dôležitosti healthcare, pripravenosti na implementáciu plánu obnovy, o reforme siete nemocníc, o reforme liekov, ale aj o tom, čo plánuje MZ SR stihnúť do najbližších volieb.

VIDEOZÁZNAM

Róbert Babeľa

Slovenská zdravotnícka univerzita
Róbert Babeľa je špecialistom na oblasť hodnotenia zdravotníckych technológií, ktorej sa venuje už viac ako desaťročie. Je absolventom troch univerzít vrátane Open University Business School, Londýn, UK a University of Sheffield, Sheffield, UK. Je autorom a spoluautorom viac ako 180 publikácií doma a v zahraničí a praktické zručnosti získaval aj počas svojho viac ako 20 ročného pôsobenia na rôznych pozíciách v oblasti sektoru zdravotníctva, kde aj naďalej pôsobí. Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC je členom niekoľkých redakčných rád medzinárodných časopisov či odborných spoločností. V súčasnosti sa prioritne venuje vedeckým projektom, ktoré sa týkajú vyčísľovaniu skutočných celkových nákladov na vybran…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Michal Kovačič

moderátor
Absolvoval stredoškolské štúdium na Gymnáziu Jura Hronca (1997 – 2001) a následne magisterské štúdium v odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2002 – 2009). Pod vedením Ingrid Frohlichovej sa vo svojej diplomovej práci venoval problematike dôchodkovej reformy na Slovensku, pričom obhajobu absolvoval 12. februára 2009. V oblasti médií začal pracovať ešte počas vysokoškolského štúdia, najskôr ako asistent produkcie (apríl 2002 – január 2004) a neskôr ako moderátor a reportér ranného spravodajstva (február 2004 – máj 2007) v Slovenskej televízii (STV). V marci 2006 až decembri 2007 pôsobil ako rozhlasový moderátor spravodajstva vo Fun rádiu a od mája 2007 do januára 2008 bol reportérom spravodajstva v STV. Od…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies