Katarína Bednáriková

IBM Slovensko
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019