Staňte sa partnerom

Walter M. Bugnar

Siemens IT Services and Solutions, Rakúsko

Bugnar Walter M., narodený 1965, sa od roku 1991 venuje vývoju, návrhu, distribúcií a manažmentu e-Health projektov a smart card projektov v celej Európe.

V rokoch 2004 až 2007 bol projektovým manažérom úspešného návrhu, implementácie a rozmiestnenia infraštruktúrneho projektu e-Karty Rakúskej sociálnej poisťovne ako aj jej ďalšiemu využitiu.

Od roku 2008 stojí za úspešnou implementáciou projektu “Databáza elek-tronických liečebných postupov” – spolu s Rakúskou farmaceutickou komorou – ako aj jeho medzinárodného marketingu.

Walter M. Bugnar tiež medzinárodne prednáša na témy “Zmena manažmentu” a “Úspešná implementácia projektu v štátnej správe”.
 

  • eHealth poskytujúci reálne výsledky   |   Kongres ITAPA 2010: Tam, kde sa svety stretávajú
    V deväťdesiatych rokoch sa Rakúsko začalo pripravovať na nahrádzanie zdravotných poukážok systémom e-Karta. Implementácia začala v roku 2004. Infraštruktúra týchto kariet bola od počiatku navrhnutá tak, aby mohli byť ďalšie e-Health projekty bezproblémovo implementované. K tomu slúžili tiež novo vzniknuté alebo upravené právne normy (Zákon o ochrane údajov, Zákon o zdravotnej telematike, Zákon o elektronickom podpise). Roadmap: • 2004, 2005: infraštruktúra e-Karty + aplikácia: kontrola spôsobilosti (zdravotný formulár) • 2006: aplikácia: farmaceutický garančný systém • 2007: aplikácia: preventívna zdravotná prehliadka • 2009: aplikácia: elektronická žiadosť o súhlas • 2010: aplikácia: elektronický liečebný proces Administratíva každoročne ušetrí približne 50 miliónov eur. V oblasti e-Healthu sú pripravované ďalšie kvalitatívne vylepšenia. Obyvatelia Rakúska sú s e-Kartou spokojní, takmer 90% sa vyjadrilo, že e-Karta je “veľmi dobrá” alebo “dobrá”. Pripravovaný ELGA projekt Elektronický zdravotný záznam (ELGA) je systém, ktorý spravuje všetky relevantné zdravotné údaje občanov. Hlavné údaje o zdravotnej starostlivosti sú uschované. ELGA je kombinácia existujúcich projektov a štruktúr a sústreďuje sa na medzinárodný trh. Spoločnosť ELGA Ltd., ktorá zodpovedá za implementáciu elektronického zdravotného záznamu, integruje všetkých užívateľov ELGA. Pri používaní ELGA sa kladie dôraz na prísnu ochranu súkromia a autorizáciu a existujúci zákon o e-Healthe bol kvôli tomu reformovaný. Podľa aktuálneho prieskumu hodnotí viac ako 90% Rakúšanov aplikácie e-Karty a ELGA pozitívne. Jednotlivé projekty ELGA – osobitne elektronický liečebný proces, normalizácia pre prepúšťacie dokumenty, laboratórne a rádiografické nálezy ako aj epSOS smerujú k zabezpečeniu kvality a zníženiu nákladov. Skúšobná prevádzka epSOS je plánovaná na začiatok roku 2011.
  • Zdravotný bezpečnostný pás s rakúskou eKartou   |   Kongres ITAPA 2009: Art of eServices
    Vďaka prezentácii, ktorá bude rozdelená na niekoľko častí, sa účastníci kongresu zoznámia s potenciálom a problematikou eKarty - zdravotnej karty pacienta. Prezentácia podá informácie o pilotnom projekte, jeho zavedení do praxe a následnom zdokonaľovaní, či architektúre riešenia a užívateľského rozhrania.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies