Jiří Hradec

Česká informační agentura životního prostředí
Zamestnanie:

1/2005 – trvá CENIA, Česká informační agentura životního prostředí
Riaditeľ

Zodpovedá za všetky výstupy CENIA, čo okrem iného znamená zodpovednosť za:
- Prípravu stratégie a hlavných cieľov CENIA v súlade s cieľmi a požiadavkami českej environmentálnej politiky a inými relevantným EU dokumentmi.
- Manažment všetkých informácií týkajúcich sa životného prostredia v Čechách
- Schvaľovanie manažérskych procesov vrátane interného informačného systému
- Celková správa medzinárodných projektov a medzinárodných aktivít vykonávaných CENIOU
- Kontrola kvality výstupov CENIA

11/2000 – 12/2004 Ministerstvo životného prostredia, Česká republika
Riaditeľ oddelenia informatiky
Zodpovednosť za správu informačného systému českého sektoru životného prostredia.
Koordinácia vývoja informačného systému spravujúceho informácie z oblasti životného prostredia ako aj príbuzných systémov v spolupráci s miestnymi úradmi a inými českými ministerstvami.
Zodpovednosť za definovanie, prípravu a implementáciu koncepčných dokumentov a stratégií pre vývoj environmentálnej informatiky.
Project leader dvoch EU ocenených projektov.

11/1997 - 10/2000 Entropy s.r.o.
Poskytovanie IKT podpory, outsourcing
Analýza podnikových procesov, optimalizácia
Programovanie

1/1994 - 10/1997 "na voľnej nohe"
Analýza podnikových procesov, optimalizácia, programovanie, administrácia veľkých IT systémov

Vzdelanie:
1990 - 1996 Inštitút chemických technológií, Praha
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020