Staňte sa partnerom

Jiří Hradec

Česká informační agentura životního prostředí
Zamestnanie:

1/2005 – trvá CENIA, Česká informační agentura životního prostředí
Riaditeľ

Zodpovedá za všetky výstupy CENIA, čo okrem iného znamená zodpovednosť za:
- Prípravu stratégie a hlavných cieľov CENIA v súlade s cieľmi a požiadavkami českej environmentálnej politiky a inými relevantným EU dokumentmi.
- Manažment všetkých informácií týkajúcich sa životného prostredia v Čechách
- Schvaľovanie manažérskych procesov vrátane interného informačného systému
- Celková správa medzinárodných projektov a medzinárodných aktivít vykonávaných CENIOU
- Kontrola kvality výstupov CENIA

11/2000 – 12/2004 Ministerstvo životného prostredia, Česká republika
Riaditeľ oddelenia informatiky
Zodpovednosť za správu informačného systému českého sektoru životného prostredia.
Koordinácia vývoja informačného systému spravujúceho informácie z oblasti životného prostredia ako aj príbuzných systémov v spolupráci s miestnymi úradmi a inými českými ministerstvami.
Zodpovednosť za definovanie, prípravu a implementáciu koncepčných dokumentov a stratégií pre vývoj environmentálnej informatiky.
Project leader dvoch EU ocenených projektov.

11/1997 - 10/2000 Entropy s.r.o.
Poskytovanie IKT podpory, outsourcing
Analýza podnikových procesov, optimalizácia
Programovanie

1/1994 - 10/1997 "na voľnej nohe"
Analýza podnikových procesov, optimalizácia, programovanie, administrácia veľkých IT systémov

Vzdelanie:
1990 - 1996 Inštitút chemických technológií, Praha
 • Národný geoportál ČR - chcete mapy alebo informácie?   |   Kongres ITAPA 2009: Art of eServices

  Geoportál publikujúci mapové náhľady je ideálny nástroj pre rýchle vysvetlenie stavu územia odborníkom a tiež laikom. Bohužiaľ podľa prieskumu plnohodnotnú informáciu dnes dokáže získať iba 20% populácie. Najmä pri odborných mapách (napr. geológia, znečistenie, biodiverzita) sa väčšinou ľudia nedokážu v mape správne zorientovať, niektorí zase nedokážu pochopiť pripojenú legendu a napokon tí ktorí dokážu porozumieť mape aj legende málokedy poznajú celkovú náväznosť na legislatívu.
  Pripravovaný nový “Narodní geoportál ČR” sa preto orientuje jednak na poskytovanie informácií ktoré občan potrebuje a čo je jeho hlavnou prednosťou bude ich poskytovať zrozumiteľnou formou, ktorú bežný občan dokáže pochopiť. K tomu však nestačí iba publikovať kvalitné mapy, ale naviac je nutné poznať reálne potreby, ktoré sa tým majú pokryť a to je spravidla príprava podkladov pre jednanie občanov s verejnou správou.

  V súčasnosti prebieha na MŽP ČR úplný rozbor celej environmentálnej legislatívy až na úroveň povinností jednotlivých subjektov, formy ich plnenia z podlegislatívnych úprav a výkladu legislatívy. Na vyššie uvedené nadväzuje identifikácia životných situácií, t.j. určenie toho aké konkrétne prípady interakcie človeka so životným prostredím podliehajú štátnej regulácii.

  Koncept geoportálu bol pripravený tak aby rozvíjal základné požiadavky smernice INSPIRE do podoby tzv. GeoReportu. Jedná sa o vyčerpávajúcu správu, ktorá na základe bazálneho dotazu "kde, čo" pripraví komplexnú dokumentáciu problému. Obsahuje vysvetlenie problematiky, územnú lokalizáciu a kontext, výsledky či odporučenia, odkazy a legislatívu. GeoReporty budú obsahovať prípadne aj odporučenia k získaniu informácií priamo v dotknutej lokalite. Príklad pilotných GeoReportov je na webstránke http://www.geology.cz/georeporty/rozsah-dat/radon.
  Ambície spojené s týmto projektom smerujú na zásadnému zefektívneniu kontaktu človeka s úradom, vynúteniu konzistentnosti a transparentnosti výkonu štátnej správy na danom území a tlak na poskytovanie služieb s pridanou hodnotou, pretože tie jednoduché budú k dispozícii on-line.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies