Staňte sa partnerom

Alan Karlach

Manager of Municipalities Division, Asseco Central Europe

Po vyštudovaní strednej priemyselnej školy strojníckej pôsobil Alan Karlach od roku 1984 krátky čas ako konštruktér a konštruktér prípravkov v rôznych vtedajších strojárenských podnikoch. Už vtedy súbežne pracoval na zavádzaní výpočtovej techniky do práce konštruktérskych týmov.

 

V roku 1993 nastúpil do firmy SW PRO počítačové riešenia a pracoval tu postupne na pozíciách konzultanta ERP systému a vedúceho realizácie. Od roku 2002 pôsobil ako riaditeľ realizácie vo firme PVT ESO spol. s r.o. V roku 2006 se stal manažérom divízie municipality vo firme Asseco Czech Republic, kde pôsobí dodnes v rámci zoskupenia Asseco Central Europe

  • eGovernment v ČR - CzechPoint@home   |   Kongres ITAPA 2009: Art of eServices
    Česká republika zažíva, rovnako ako Slovensko a iné krajiny, proces transformácie verejnej správy v rámci implementácie projektu eGovernment.
    V súvislosti s eGovernmentom se vyskytujú pojmy ako základné registre, komunikačná infraštruktúra verejnej správy, dátové schránky, alebo autorizovaná konverzia dokumentov.  Z hľadiska fungovania verejnej správy ide o revolučný posun a tieto funkcionality sú nevyhnutné pre fungovanie úradov v prostredí eGovernmentu. Avšak ak pravým zmyslom eGovernmentu nemá byť len samotná elektronizácia procesov verejnej správy, ale najmä zjednodušenie komunikácie občanov a podnikateľských subjektov s ňou, je nutné podniknúť aj ďalšie kroky. Také, ktoré občan pocíti ako zvýšenie komfortu komunikácie. Na túto oblasť je zamerané riešenie v podobe portálu občana – v Českej republike fungujúceho pod názvom  CzechPoint@home.


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies