Roman Jedinák

DATALAN, Sales Director
Roman Jedinák absolvoval FEI STU v Bratislave a v oblasti informatizácie a elektronizácie pôsobí už viac než 13 rokov. Na konte má návrh aj realizáciu viacerých úspešných projektov, medzi najvýznamnejšie patrí DCOM, ktorý využívajú dve tisícky miest a obcí na Slovensku, a vďaka svojej unikátnosti bol ocenený aj v globálnom meradle. Roman Jedinák v súčasnosti zastrešuje divíziu obchodu v spoločnosti DATALAN, ktorá patrí medzi lídrov v oblasti IT na Slovensku, tak do rozsahu ako aj inovatívnosti projektov. Jeho profesionálnou, ale aj osobnou ambíciou je pozdvihnúť úroveň digitalizácie slovenskej verejnej správy a sprístupniť moderné služby naprieč celou krajinou.
 
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
 • Otvárame pre vás moderný úrad   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?

  Úrady na Slovensku môžu už čoskoro využívať moderné riešenie, ktoré prináš víziu modernizácie do reálnej praxe. Ide o ucelené a zároveň škálovateľné riešenie postavené na technologických nástrojoch, ktoré zabezpečia elektronizáciu akejkoľvek agendy a modernizáciu procesov každého úradu. Postupným zavádzaním moderných elektronických služieb je úrad schopný zefektívniť vnútorné procesy ako aj elektronizovať agendu a ponúknuť tak klientom – občanom vyššiu úroveň služieb. Absolútnym výsledkom je zavedenie proaktívnych služieb zo strany úradu, čím sa dosiahne výrazné zjednodušenie vybavenia rôznych životných situácií občanov.

  Riešenie pozostáva z viacerých funkčných a v praxi overených modulov – tvorba a správa elektronických formulárov, ich publikovanie na portáli životných situácií, previazanosť s integráciami CSRÚ, vrátane interných integrácií na registratúru a agendové systémy úradu. Moderný komponent mobilnej aplikácie dokáže priblížiť úrad k občanom, ktorí môžu byť priebežne informovaní o stave vybavovania jednotlivých podaní. Využitie mobilnej aplikácie na sprostredkovanie informácií z agendových systémov úradu priamo do smartfónu občana je jedna z najväčších požiadaviek modernej digitálnej doby.

   
 • Otvárame pre vás moderný úrad   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?

  Úrady na Slovensku môžu už čoskoro využívať moderné riešenie, ktoré prináš víziu modernizácie do reálnej praxe. Ide o ucelené a zároveň škálovateľné riešenie postavené na technologických nástrojoch, ktoré zabezpečia elektronizáciu akejkoľvek agendy a modernizáciu procesov každého úradu. Postupným zavádzaním moderných elektronických služieb je úrad schopný zefektívniť vnútorné procesy ako aj elektronizovať agendu a ponúknuť tak klientom – občanom vyššiu úroveň služieb. Absolútnym výsledkom je zavedenie proaktívnych služieb zo strany úradu, čím sa dosiahne výrazné zjednodušenie vybavenia rôznych životných situácií občanov.

  Riešenie pozostáva z viacerých funkčných a v praxi overených modulov – tvorba a správa elektronických formulárov, ich publikovanie na portáli životných situácií, previazanosť s integráciami CSRÚ, vrátane interných integrácií na registratúru a agendové systémy úradu. Moderný komponent mobilnej aplikácie dokáže priblížiť úrad k občanom, ktorí môžu byť priebežne informovaní o stave vybavovania jednotlivých podaní. Využitie mobilnej aplikácie na sprostredkovanie informácií z agendových systémov úradu priamo do smartfónu občana je jedna z najväčších požiadaviek modernej digitálnej doby.

  VIDEOZÁZNAM

   
 • Ignite session: Aj slovenské samosprávy fungujú digitálne a bezpečne   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  21. storočie a aktuálna digitálna doba kladie vysoké nároky aj na mestá a obce, a komunikáciu ľudí v samospráve – s občanmi no aj medzi sebou. Medzi technologické nástroje, ktoré môžu už dnes využívať a umožnia im pracovať online - zasadať, rokovať a efektívne komunikovať, patrí aplikácia Digitálne zastupiteľstvo od spoločnosti DATALAN.

  Videozáznam
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným