Staňte sa partnerom

Roman Jedinák

DATALAN, Sales Director
Roman Jedinák absolvoval FEI STU v Bratislave a v oblasti informatizácie a elektronizácie pôsobí už viac než 13 rokov. Na konte má návrh aj realizáciu viacerých úspešných projektov, medzi najvýznamnejšie patrí DCOM, ktorý využívajú dve tisícky miest a obcí na Slovensku, a vďaka svojej unikátnosti bol ocenený aj v globálnom meradle. Roman Jedinák v súčasnosti zastrešuje divíziu obchodu v spoločnosti DATALAN, ktorá patrí medzi lídrov v oblasti IT na Slovensku, tak do rozsahu ako aj inovatívnosti projektov. Jeho profesionálnou, ale aj osobnou ambíciou je pozdvihnúť úroveň digitalizácie slovenskej verejnej správy a sprístupniť moderné služby naprieč celou krajinou.
 
 • Otvárame pre vás moderný úrad   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
  Úrady na Slovensku môžu už čoskoro využívať moderné riešenie, ktoré prináš víziu modernizácie do reálnej praxe. Ide o ucelené a zároveň škálovateľné riešenie postavené na technologických nástrojoch, ktoré zabezpečia elektronizáciu akejkoľvek agendy a modernizáciu procesov každého úradu. Postupným zavádzaním moderných elektronických služieb je úrad schopný zefektívniť vnútorné procesy ako aj elektronizovať agendu a ponúknuť tak klientom – občanom vyššiu úroveň služieb. Absolútnym výsledkom je zavedenie proaktívnych služieb zo strany úradu, čím sa dosiahne výrazné zjednodušenie vybavenia rôznych životných situácií občanov.

  Riešenie pozostáva z viacerých funkčných a v praxi overených modulov – tvorba a správa elektronických formulárov, ich publikovanie na portáli životných situácií, previazanosť s integráciami CSRÚ, vrátane interných integrácií na registratúru a agendové systémy úradu. Moderný komponent mobilnej aplikácie dokáže priblížiť úrad k občanom, ktorí môžu byť priebežne informovaní o stave vybavovania jednotlivých podaní. Využitie mobilnej aplikácie na sprostredkovanie informácií z agendových systémov úradu priamo do smartfónu občana je jedna z najväčších požiadaviek modernej digitálnej doby.

   
 • Otvárame pre vás moderný úrad   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
  Úrady na Slovensku môžu už čoskoro využívať moderné riešenie, ktoré prináš víziu modernizácie do reálnej praxe. Ide o ucelené a zároveň škálovateľné riešenie postavené na technologických nástrojoch, ktoré zabezpečia elektronizáciu akejkoľvek agendy a modernizáciu procesov každého úradu. Postupným zavádzaním moderných elektronických služieb je úrad schopný zefektívniť vnútorné procesy ako aj elektronizovať agendu a ponúknuť tak klientom – občanom vyššiu úroveň služieb. Absolútnym výsledkom je zavedenie proaktívnych služieb zo strany úradu, čím sa dosiahne výrazné zjednodušenie vybavenia rôznych životných situácií občanov.

  Riešenie pozostáva z viacerých funkčných a v praxi overených modulov – tvorba a správa elektronických formulárov, ich publikovanie na portáli životných situácií, previazanosť s integráciami CSRÚ, vrátane interných integrácií na registratúru a agendové systémy úradu. Moderný komponent mobilnej aplikácie dokáže priblížiť úrad k občanom, ktorí môžu byť priebežne informovaní o stave vybavovania jednotlivých podaní. Využitie mobilnej aplikácie na sprostredkovanie informácií z agendových systémov úradu priamo do smartfónu občana je jedna z najväčších požiadaviek modernej digitálnej doby.

  VIDEOZÁZNAM

   
 • Ignite session: Aj slovenské samosprávy fungujú digitálne a bezpečne   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020
  21. storočie a aktuálna digitálna doba kladie vysoké nároky aj na mestá a obce, a komunikáciu ľudí v samospráve – s občanmi no aj medzi sebou. Medzi technologické nástroje, ktoré môžu už dnes využívať a umožnia im pracovať online - zasadať, rokovať a efektívne komunikovať, patrí aplikácia Digitálne zastupiteľstvo od spoločnosti DATALAN.

  Videozáznam
 • Nová forma komunikácie UDZS   |   Kongres ITAPA 2010: Tam, kde sa svety stretávajú
  Centrálny register poistencov (CRP) je dnes napĺňaný údajmi zo zdravotných poisťovní (ZP) zasielanými na základe metodických pokynov v dávkových súboroch a časových intervaloch. Príslušná legislatíva prenesená do metodiky výmeny a spracovávania údajov registra súčasným technickým a technologickým spôsobom prináša aj niektoré nepresnosti v spracovaní a dátach. Na ich odstránenie je pripravené riešenie on-line CRP založené na komunikácii prostredníctvom web servisov s ďalšími výhodami ako: zjednodušenie procesu na strane ZP; odstráni násobný dávkový prenos; okamžité potvrdzovanie vykonávanej aktivity nad kmeňom poistencov; možnosť riešiť situáciu priamo s poistencom na pobočke; odstráni sa dodatočná písomná žiadosť poistenca o informácie a pod.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies