Staňte sa partnerom

Diskusný panel

/ Prednáška
Diskusia pozvaných hostí:
Štefan Čupil, PWC
Vladimír Donáth, VÚB
Marián Illovský, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Lukáš Neduchal, EMARK analytics

Videozáznam

Marián Illovský

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Marián Illovský, CIA, CISA, CDPSE má viac ako 15 ročnú prax v oblasti auditu bezpečnosti IT/IS. Pracoval ako audítor vo finančnom sektore nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. V súčasnosti okrem auditov kybernetickej bezpečnosti vykonáva aj certifikačné audity pre ISO 27001, 20000-1, 22301 a eIDAS. Spolupracuje ako expert so Slovenskou národnou akreditačnou službou a Slovinskou akreditáciou. Od mája 2020 pôsobí ako riaditeľ odboru auditu a autorizovaných činností v Kompetenčnom a certifikačnom centre kybernetickej bezpečnosti.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Lukáš Neduchal

EMARK
Lukáš Neduchal má cez 23 rokov kombinovanej konzultačnej a audítorskej praxe v rôznych odvetviach a priemysloch. V rámci dlhoročnej praxe v EY pôsobil ako vedúci audítorského tímu, konzultant, IT audítor a riaditeľ oddelenia IT Risk & Assurance. Viedol finančné audity, IT audity, previerky rizík, konzultačné a bezpečnostné projekty v Českej republike a na Slovensku. Od roku 2017 je riaditeľom poradenských a konzultačných služieb spoločnosti EMARK a špecializuje sa na efektivitu a bezpečnosť procesov a hodnotení IT rizík s využitím dátovo analytických riešení. Lukáš je člen správnej rady ISACA Slovensko (Information Systems Audit and Control Association) a AKB (Asociácia Kybernetickej Bezpečnosti) na Slovensku. Je certifikovaný FCCA, CISA…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Vladimír Donáth

Všeobecná úverová banka
Vladimír Donáth je riaditeľom vnútorného auditu Všeobecnej úverovej banky, a.s., zodpovedný za činnosť útvarov auditu celej bankovej skupiny VÚB. Súčasťou jeho zodpovedností je tiež šetrenie interných podvodov zamestnancov a kontrola dodržiavania povinností vyplývajúcich z ochrany spotrebiteľa. Do VÚB, a.s. nastúpil v roku 2012, po takmer 15 rokoch pôsobenia ako senior manažér v spoločnostiach EY a neskôr Deloitte. V externom audite sa špecializoval prevažne na audit bánk, lízingových a správcovských spoločností, neskôr aj na realitný sektor.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Štefan Čupil

PricewaterhouseCoopers Slovensko
Kvalifikácie Štefan pracuje na pozícii riaditeľa v PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. a má viac ako 16 rokov skúsenosti v poskytovaní poradenských služieb hlavne v oblasti bankovníctva, telekomunikácií a technológií. Štefan vedie na Slovensku oddelenie Risk Assurance Services, ktoré sa okrem iného auditmi nefinačných ukazovateľov, procesov a kontrol, vrátane IT auditov, či GDPR auditov. Relevantné skúsenosti Štefan viedol poradenské tímy na mnohých poradenských projektoch týkajúcich sa implementácie účtovných štandardov z pohľadu  IT systémov. Štefan sa podieľal tiež na návrhu a implementácií rámcov pre riadenie a ochranu osobných údajov podľa slovenskej a EU legislatívy v rámci finančného, telekomunikačného a vý…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným