Staňte sa partnerom

Diskusia

/ Diskusia

Ladislav Miko

Zastúpenie EK na Slovensku
Jeho poslaním ako zástupcu EK je byť očami, ušami a hlasom Európskej komisie na Slovensku, byť v kontakte s vnútroštátnymi orgánmi a zainteresovanými stranami, ako aj informovať médiá a verejnosť o politikách EÚ. V Európskej komisii pôsobil predtým ako riaditeľ na Generálnom riaditeľstve pre životné prostredie a neskôr ako zástupca generálneho riaditeľa na Generálnom riaditeľstve EK pre zdravie a bezpečnosť potravín, kde bol zodpovedný za bezpečnosť potravinového reťazca. V minulosti pracoval ako námestník ministra na Ministerstve životného prostredia ČR a dočasne zastával aj post ministra životného prostredia ČR. Svoju kariéru začal v Slovenskej akadémii vied na Ústave zoológie.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Milan Muška

Združenie miest a obcí Slovenska
Výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska, ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Vzdelanie: Fakulta strojnícko-elektrotechnická Vysokej školy dopravnej v Žiline Profesionálna dráha (zamestnanie): 1977 - 1978 - technik, technické oddelenie OÚNZ vo Vranove nad Topľou 1978 - 1983 - výrobno-technický námestník Okresného podniku komunálnych služieb vo Vranove nad Topľou 1983 - 1984 - riaditeľ Okresného podniku komunálnych služieb vo Vranove nad Topľou 1984 - 1990 - predseda MsNV vo Vranove nad Topľou 1993 - 1994 - vedúci divízie súkromnej spoločnosti 1994 - 2002 - primátor mesta Vranov nad Topľou Ďalšie verejné pôsobenie: 1990 - 1992 poslanec Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSFR v…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Jozef Viskupič

Trnavský samosprávny kraj
Jozef Viskupič sa narodil v roku 1976 v Trnave, vyštudoval históriu a filozofiu na Univerzite Komenského v Bratislave a masmediálnu komunikáciu v Trnave. Žije spolu s rodinou v Trnave. Je spoluzakladateľom hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. V minulosti pôsobil ako projektový manažér v mnohých oblastiach, organizoval mnohé koncerty a kultúrne podujatia, zakladal regionálne vydavateľstvo, je autorom projektu siete internetových kaviarní, spolupracoval tiež pri obnovení Trnavského amfiteátra. V období 2010-2017 pôsobil ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky vo funkcii predsedu Osobitného kontrolného výboru pre dozor činnosti Národného bezpečnostného úradu a Výboru národnej rady pre európske záležitosti a podpredsedu výbor…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Eduard Donauer

Magistrát mesta Bratislava
Eduard Donauer absolvoval magisterské štúdium na Univerzite Komenského v odbore Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia. V roku 2018 bol certifikovaný ako projektový manažér na základe medzinárodného certifikátu projektového riadenia IPMA, úroveň C. Svoje odborné skúsenosti v oblasti metodiky rozvoja miest a samospráv pretavuje v pracovnej skupine Správa mesta programového dokumentu Plán Bratislava s cieľom napĺňať strategické priority mesta udržateľným spôsobom. 
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Miroslav Kollár

Únia miest Slovenska
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Erika Jurinová

Žilinský samosprávny kraj
Erika Jurinová sa narodila v roku 1971 v Nižnej na Orave. Po vysokoškolskom štúdiu v Čechách učila na strednej škole, neskôr začala pôsobiť v oblasti regionálnych médií. Po siedmich rokoch sa začala angažovať v politike, v snahe pričiniť sa o to, aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie. Od roku 2010 pôsobila v Národnej rade Slovenskej republiky ako poslankyňa. Venovala sa sociálnym a ľudsko-právnym témam, neskôr aj ako predsedníčka Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny a štyri roky aj ako podpredsedníčka NR SR. V roku 2017 sa po zvolení do funkcie predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja vzdala mandátu poslankyne NR SR a svoje úsilie naplno investuje do budúcnosti a úspešného rozvoja Žilinského kraja.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Štefan Repko

IS RRA
Štefan Repko, ing. pôsobí vyše 25 rokov v oblasti rozvoja miest/obcí a regiónov na rôznych úrovniach. Skoro 20 rokov pôsobí ako riaditeľ Krajskej rozvojovej agentúre v Banskej Bystrici, ktorá je členom Integrovanej siete RRA. Od januára 2017 je aj predsedom Správnej rady záujmového združenia ISRRA, ktorá iniciovala vznik iniciatívy REGIÓNY 2030, ako platformu pre sociálno-ekonomických partnerov pre efektívnejšie a účinnejšie pôsobenie v rámci národnej regionálnej ale aj subregionálnej úrovne. Má skúsenosti z prípravy a implementácie vyše 100 projektov pre obce mestá regióny, podnikateľských a mimovládnych subjektov.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies