Staňte sa partnerom

Ivor Horský

poradca CEO pre obchodné aktivity, Asseco Slovakia
Ivor Horský je absolventom Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a vedeckú hodnosť kandidáta vied získal obhajobou dizertačnej práce v odbore biomedicínske inžinierstvo.
V rokoch 1990 až 2002 pracoval na riadiacich pozíciách v súkromných spoločnostiach orientovaných na riešenia a tvorbu softvéru pre zdravotníctvo a poisťovníctvo.
Od roku 2003 je zamestnaný v spoločnosti Asseco Slovakia, a.s., kde niekoľko pôsobil ako obchodný riaditeľ a v súčasnosti zastáva post obchodného poradcu CEO.
  • Poľský prístup k riešeniu eHealth   |   Kongres ITAPA 2008: Breaking with Traditions

    Projekt eHealth na Slovensku je najväčším informatickým projektom v dejinách rezortu zdravotníctva a svojím významom presahuje i rámec štátu. Je zrejmé, že realizácia tohto projektu je časťou prirodzených práv občanov EU. V strategických dokumentoch prezentovaná vízia eHealth SK a cestovná mapa jej realizácie musí teda harmonicky nadväzovať na okolie, ktoré je tiež účastníkom tohto procesu. Spoločnosť Asseco Slovakia, a.s. ako i jej partneri v skupine sa pravidelne informujú o postupe prác na obdobných projektoch v zahraničí najmä v Českej republike a v Polsku. Prezentovaný projekt SIOZ je ukážkou polského prístupu k riešeniu problematiky eHealth. Projekt SIOZ je naplánovaný v prvej etape na roky 2008-10 s cieľom zrealizovať celoštátnu informačnú platformu pre zber, analýzu a spracovanie medicínskych dát. Harmonogram realizácie projektu a jeho finančná náročnosť sú takmer identické s projektom eHealth SK.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies