Staňte sa partnerom

Koncepcia nákupu IKT v štátnej správe

/ Prednáška
Aké zmeny nastali v Koncepcií nákupu IKT vo verejnej správe od jesennej konferencie ITAPA 2018?Čo schválená Koncepcia prináša a ako pomôže pri obstarávaní veľkých IT projektov pre Orgány verejnej moci a pre IT firmy?Next step – ako bude pracovná skupina pokračovať do budúcna? Čo prinesie pokračovanie Koncepcie nákupu IKT vo verejnej správe?

Videozáznam

Alexandra Horná

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
JUDr. Alexandra horná pracuje na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu od júla 2017. Začínala na odbore verejného obstarávania, kde pôsobila do júna 2018 a následne bola presunutá na oddelenie pre správu licencií a centralizované obstarávanie IT komodít. Aktuálne sa zaoberá centralizovaným obstarávaním, spolupracuje s najväčšími rezortmi v rámci štátu pri plánovanom obstarávaní na centrálnej úrovni. Od 01.01.2019 sa stala predsedníčkou pracovnej skupiny Verejné obstarávanie IKT, ktorej výstupom je Koncepcia nákupu IT vo verejnej správe. V predchádzajúcom zamestnaní v štátnej správe sa zaoberala najmä správnym poriadkom (rozhodnutia, riadne a mimoriadne opravné prostriedky). V roku 2018 obhájila titul JUDr. na Karlove…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies