Staňte sa partnerom

Inteligentné dopravné systémy : Súčasný stav a trendy vo výskume a inováciách

/ Prednáška

Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť?
Prof. Tatiana Kováčiková, ERA Chair Holder pre IDS na Žilinskej univerzite, Vám povie o súčasnom stave a trendoch výskumu a inovácií v oblasti inteligentných dopravných systémov. Zameria sa na technologické, ale aj spoločenské a etické aspekty prepojených autonómnych vozidiel.

Doprava prechádza v súčasnosti veľkými zmenami, ktoré sa dajú charakterizovať 3 základnými trendami, ktoré ovplyvňujú dopravné systémy: dekarbonizácia, digitalizácia a diverzifikácia. Digitalizácia je technologický trend, ktorý ovplyvňuje čoraz väčší prienik dopravného sektora a informačných a komunikačných technológií (IKT), spoločne nazývaných inteligentné dopravné systémy (IDS) alebo „Smart mobilita“. Aplikácie sa dotýkajú všetkých súčastí dopravného systému: monitorovania a riadenia premávky v reálnom čase, aplikácií a služieb pre koncových používateľov ako MaaS (mobilita ako služba), car/bike sharingu, carpoolingu alebo ekologického šoférovania, ako aj technológie samotných vozidiel, hlavne v zmysle ich automatizácie. Prepojené a autonómne vozidlá majú potenciál zvýšiť bezpečnosť na cestách, znížiť dopravné zápchy a ponúknuť nové možnosti v oblasti mobility. Technologický vývoj prepojených a autonómnych vozidiel napreduje veľmi rýchlo a mnohé členské štáty ich už testujú na verejných komunikáciách v rámci európskych projektov. Aj keď je potreba riešenia etických a spoločenských aspektov známa, nie sú zatiaľ súčasťou testovaní, ktoré sa sústredia hlavne na technologické aspekty. Etické a spoločenské aspekty a ich riešenie však musia mať centrálnu úlohu pri zabezpečení akceptácie a dôvery verejnosti v nové technológie. Ďalší výskum a inovácie v oblastiach ako sú hraničné situácie, zodpovednosť, kybernetická bezpečnosť a ochrana dát sú potrebné na to, aby sme mali správne znalosti v správnom čase.

Videozáznam
 

Tatiana Kováčiková

Žilinská univerzita, Univerzitný vedecký park
Prof. Ing. Tatiana Kováčiková od roku 2016 tiež zastupuje MŠVV a Š SR v Programovom výbore H2020 pre Inteligentnú, nízkouhlíkovú a integrovanú dopravu. Viac než 15 rokov je aktívna v štandardizácií v oblasti IKT a IDS, od roku 2002 do roku 2015 pôsobila v ETSI vo Francúzsku, v súčasnosti zastupuje SR v CEN Technickom výbore 278 pre IDS. Je tiež členkou riadiacej skupiny STRIA pri EK. Pracovala v COST asociácií (European Cooperation in Science and Technology) v Bruseli ako riaditeľka pre vedecko-výskumnú činnosť, zastávala pozíciu Vedúcej Katedry informačných sietí na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity a viedla alebo bola členkou mnohých európskych projektov vrátane projektov COPERNICUS, INCO-COPERNICUS, EURESCOM a Rámcov…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies