Digitálna transformácia Slovenska

/ Prednáška

Príspevok nadviaže na otvárací príhovor podpredsedu vlády SR pre investície a informatizácia a zameria sa na kľúčové aspekty a prioritné aktivity/témy vládou SR schválenej 7. mája 2019. Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030. Stratégia je nadrezortnou vládnou stratégiou, ktorá definuje politiku a konkrétne Slovenska v kontexte už prebiehajúcej digitálnej transformácie ekonomiky a spoločnosti pod vplyvom inovatívnych technológií a globálnych megatrendov digitálnej doby.

Stratégia pokrýva časové obdobie od roku 2019 do roku 2030 a  bola tvorená v rámci rozbehnutých a čiastočne riadených procesov digitalizácie a agendy jednotného digitálneho trhu Európskej únie, ako aj v kontexte globálnych priorít digitálnej transformácie. Stratégia dáva prvoradý dôraz na súčasné inovatívne technológie, ako sú umelá inteligencia, internet vecí, technológia 5G, big data a analytické spracovanie dát, blockchain či superpočítače, ktoré sa stanú novým motorom ekonomického rastu a posilňovania konkurencieschopnosti.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť informatizácie spoločnosti, vrátane tvorby politík jednotného digitálneho trhu, je hlavným koordinátorom tejto stratégie a zodpovedá za jej realizáciu v koordinácií a spolupráci s ďalšími ústrednými úradmi štátnej správy.

Téma digitálnej transformácie Slovenska bude ďalej pokračovať diskusným panelom Digitálna transformácia Slovenska, kde bude viacerí špičkoví slovenskí odborníci diskutovať o špecifických oblastiach/jednotlivých prioritách realizácie predstavenej stratégie.  

Videozáznam

 
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným