Staňte sa partnerom

Trendy v rehabilitačnej robotike

Nemocnica AGEL Bratislava má ambíciu stať sa najlepšou rehabilitačnou nemocnicou v krajine, a to ako z hľadiska úrovne medicíny, tak aj technického vybavenia. Toto zariadenie ponúka nielen špičkové technológie, ale aj novú nádej pre pacientov, ktorí hľadajú cestu k zlepšeniu svojho zdravotného stavu. Stavba nemocnice bola dokončená na jar v roku 2023, pričom pilotná prevádzka sa začala v decembri toho istého roka.

Štruktúra novej nemocnice

Ako to vyzerá vo vnútri novej nemocnice? Už na prízemí nájdeme srdce nemocnice – priestory určené pre robotickú rehabilitáciu. Okrem toho sú tu umiestnené moderné ambulancie, infúzny stacionár a klientska zóna. Nechýbajú ani zariadenia pre magnetoterapiu a kryoterapiu. Prvé a druhé poschodie sú vyhradené pre lôžkové oddelenia. Na treťom poschodí sa nachádzajú individuálne a skupinové telocvične, fyzikálna liečba a administratívne priestory.

Robotické rehabilitácia

Cieľom robotickej rehabilitácie je pomáhať pacientom, ktorí sú v dôsledku mnohých zdravotných ťažkostí pohybovo obmedzení. Nemocnica má k dispozícii 10 špeciálnych prístrojov, ktoré efektívne pomáhajú zvýšiť pohyblivosť horných aj dolných končatín. Pacient plní určité pohybové úlohy, pri ktorých sú snímané jeho končatiny senzormi a následne sa úlohy vyhodnocujú. Fyzioterapeut sleduje priamo na monitore efekt celej terapie.

Ambiciózne ciele

Do konca tohto roka si nemocnica kladie ďalšie ambiciózne ciele: získať akreditáciu podľa štandardov Spojenej akreditačnej komisie, založiť univerzitnú kliniku zameranú na rehabilitáciu a balneológiu a tiež vybudovať kliniku na vzdelávanie fyzioterapeutov a sestier. „Samozrejme, plánujeme sa venovať aj klinickému výskumu a prinášať ďalšie inovácie v oblasti rehabilitácie v spolupráci s logopédmi, psychológmi a ďalšími odborníkmi, aby sme klientom ponúkli skutočne komplexnú starostlivosť,“ odhalil plány MUDr. Jakub Rybár s tým, že v najbližších mesiacoch očakáva aj zahraničnú klientelu, predovšetkým z neďalekého Rakúska.

Najlepšia na Slovensku

„Chceli by sme sa stať na Slovensku najlepšou rehabilitačnou nemocnicou, a to nielen z hľadiska úrovne medicínskej starostlivosti a technického vybavenia, ale aj personálu,“ dodáva riaditeľ. V nemocnici už teraz pracujú špičkoví skúsení odborníci. „Vyberali sme tých najlepších v obore. Kolektív je pomerne mladý, takže perspektíva ďalšieho vývoja je obrovská. Títo ľudia sa budú vyvíjať a odborný vrchol našej nemocnice ešte len príde,“ konštatuje MUDr. Rybár.

Nová bratislavská nemocnica disponuje najväčšou robotickou sekciou na Slovensku a niektoré z jej prístrojov sú jedinečné v krajine. K dispozícii má celkovo 10 robotických prístrojov, ktoré účinne pomáhajú zlepšiť pohyblivosť horných i dolných končatín. „Už po prvom mesiaci fungovania vidíme benefity robotiky pre našich pacientov. Máme prvotné skúsenosti z januára a je zrejmé, že pacienti, či už mladší či starší, ktorí dostali cievnu mozgovú príhodu, rýchlejšie napredujú prostredníctvom robotiky v porovnaní s tradičnou fyzioterapiou. Samozrejme, plnohodnotné vyhodnotenie bude možné až po ošetrení väčšieho počtu pacientov,“ uzatvára doktor Rybár.


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies