Staňte sa partnerom

TOP PROJEKTY CENY ITAPA 2023 - VÍŤAZMI SÚ ELEKTRONICKÝ ÚČET POISTENCA A HANDCUBEKEYS

Už poznáme víťazov Ceny ITAPA 2023

Najlepším projektom kategórií "Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti" sa stal projekt z dielne Sociálnej poisťovne Elektronický účet poistenca (EUP), ktorý má ambíciu sprístupniť poistencom online, jednotné a užívateľsky príjemné informácie o ich poistných vzťahoch, t. j. zamestnaniach, odvodoch, konaniach a tiež prehľady vyplácaných dávok. Postupne poskytuje poistencovi možnosť spätne zasielať údaje a podklady Sociálnej poisťovni.

V druhej kategórii sa stal víťazom unikátny komunikačno-edukačný systém HandCubeKeys, ktorej autorom je Vzdelávacie centrum KRTKO a jeho kamaráti o.z. Tento projekt najviac zaujal aj poslucháčov Rádia Slovensko, keďže zvíťazil aj v tejto kategórii. CENA ITAPA je prestížna súťaž najlepších projektov z oblasti digitalizácie, ktorá bola tento rok tvorcom odovzdaná po dvadsiatydruhýkrát.Cena ITAPA 2023: kategória NAJLEPŠÍ PROJEKT DIGITALIZÁCIE SPOLOČNOSTI

V oblasti elektronizácie služieb napreduje aj Sociálna poisťovňa. Výsledkom je prvá cena v kategórii Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti za projekt Elektronický účet poistenca (EUP). Ide o moderné online riešenie, prostredníctvom ktorého Sociálna poisťovňa transparentne zobrazuje občanom údaje o ich konaniach, dávkach, odvodoch a vôbec sociálnom poistení ako takom a tí si ich môžu pohodlne z domu sledovať, kontrolovať a postupne s poisťovňou aj komunikovať. „Elektronický účet poistenca je takpovediac moje dieťa – s jeho myšlienkou som prišiel ešte, keď som pôsobil na pozícii riaditeľa sekcie IT. Spoločne s mojimi kolegami kontinuálne pracujeme na tom, aby sa idea online účtu, kde klientom transparentne sprístupňujeme informácie o ich sociálnom poistení, čoraz viac pretavila do reality. Počas tohto roka sa nám podarilo priniesť do EUP už 7 nových užitočných funkcionalít,“ uviedol Michal Ilko, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.Cieľom projektu je priblížiť sa klientovi, rozšíriť mu prístup k informáciám a uľahčiť mu riešenie jeho životných situácií. Hlavnou ambíciou je, aby tak, ako pri využívaní elektronického bankovníctva už klient vôbec nemusel navštíviť banku, aby v budúcnosti vedel poistenec Sociálne poisťovne vyriešiť svoje situácie s nami tak, aby nebolo potrebné navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne. Dodávateľom tohto projektu je Factory 4 Solutions a.s.

Na druhom mieste sa umiestnil taktiež projekt Sociálnej poisťovne – Rodičovský dôchodok, Cieľom projektu je s účinnosťou od 1.1.2023 zaviesť nový druh dôchodku – rodičovský dôchodok. Dôchodcom v dôchodkovom veku (poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku) bude vyplatený adresne ako podiel na zaplatených vymeriavacích základoch detí dôchodcu v roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému roku. Autorom tohtp projektu je spoločnosť Eviden Slovakia, s.r.o.

Tretia priečka patrí projektu syngo Virtual Cockpit – Remote Scanning od spoločnosti Siemens Healthineers Slovakia. Cieľom tohto projektu je transformovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti a dosiahnutie vyššej úrovne štandardizácie a konzistentnosti diagnostiky. Umožnením vzdialeného prístupu pre expertov syngo Virtual Cockpit zvyšuje produktivitu zdravotníckych zariadení a umožňuje poskytovať najvyššiu možnú kvalitu starostlivosti aj v lokalitách a miestach, kde to nie je teraz možné.Cena ITAPA 2023: kategória NAJINOVATÍVNEJŠÍ PROJEKT

Víťazom tejto kategórie sa stal unikátny komunikačno-edukačný systém HandCubeKeys z dielne Vzdelávacie centrum KRTKO a jeho kamaráti o.z Cieľom tohto projektu je vývoj, vyhotovenie a následná aplikácia do praxe unikátnej špeciálnej edukačnej pomôcky – komunikačno-edukačného systému HandCubeKeys a jeho novej softvérovej aplikácie HCK-komunikačný denník, ktorá slúži na rozvoj mimoriadne dôležitých oblastí v živote človeka. Je inkluzívneho charakteru, teda pre všetkých: od najmenších detí, až po seniorov či cudzincov a ľudí z marginalizovaných komunít. Najmä však pre tých, pre ktorých doposiaľ na trhu obdobné aplikácie neexistujú, a tými sú zdravotne znevýhodnení. „Pri dizajnovaní sme využili už vyvinutý unikátny systém drevených kociek HandCubeKeys, ktoré fungujú interaktívne a pomocou snímača prenášajú signál do aplikácie v PC a tiež jeho možnosti prepojenia na 3D hologram- zobrazenie v priestore. Bolo potrebné pomôcku rozšíriť o úplne nové softvérové moduly, ale aj o nové hardvérové súčasti, ktoré sú špecificky zamerané práve na oblasť verbálnej komunikácie a AAK a tiež pre zefektívnenie výučby a komunikácie aj svetelný systém - „multisenzorické“ funkcie,“ objasnila autorka projektu Diana Gerbocová zo vzdelávacieho centra KRTKO. Tento projekt sa stal aj víťazom Ceny Rádia Slovensko, kde získal 1502 hlasov od poslucháčov.

O druhé miesto sa v tejto kategórii podelili s rovnakým počtom bodov dva projekty - Anonymizácia osobných údajov v súdnych rozhodnutiach pomocou AI, ktorej zadávateľom bolo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a projekt realizovali spoločnosti DITEC, a.s. a essential data, s. r. o. Projekt rýchliť proces anonymizácie súdnych spisov, zníži počet nesprávne anonymizovaných údajov a únikov citlivých údajov, ale aj zjednotí pravidlá a spôsob anonymizácie.Druhým projektom na rovnakom mieste je Psychologické laboratórium VR neziskovej organizácie IPčko, ktorého cieľom je zatraktívnenie psychologickej pomoci, rozšírenie možnosti psychologickej pomoci a prepojenie moderných technológií s psychológiou 21. storočia, a to konkrétne aplikovaním virtuálnej reality do pomáhajúceho procesu pre ľudí s duševnými ťažkosťami.

Tretie miesto v najinovatívnejších projektoch obsadil projekt KRYPTON-PRO - Ultrasonic Leak Detector od spoločnosti SIAT s.r.o. Cieľom projektu je riešenie zníženia spotreby elektrickej energie pre množstvo výrobných podnikov, a nielen u nás ale aj v zahraničí. Detektor KRYPTON-PRO dokáže odhaliť v podniku o 70 % viac únikov stlačeného vzduchu, ktorý je nevyhnutné médium v každej fabrike. Firmy už takto dokázali identifikovať a ponížiť straty na energiách aj o 50 000€ ročne.


 

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies