Staňte sa partnerom

TOP digitálne projekty CENY ITAPA 2022 - víťazmi ePNka a digitálna údržba ciest

Nová služba elektronickej práceneschopnosti už pacientom aj lekárom uľahčuje život. Vďaka tomu občania vybavia súvisiace administratívne záležitosti elektronicky. A za to si táto služba vyslúžila prvé miesto medzi tohtoročnými top digitálnymi projektami v súťaži CENA ITAPA 2022 v kategórii Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti. V kategórii Najinovatívnejší projekt najvyššie ocenenie získal projekt ROWES – systém inteligentného riadenia zimnej údržby. Projekt, ktorý robí údržbu efektívnejšou a cesty bezpečnejšie. Najviac hlasov poslucháčov a Cenu Rádia Slovensko, získal projekt IPčko – duševné zdravie optikou technológií a digitalizácií. Týmto projektom sa psychológovia a psychologičky stávajú dostupnejšími na viacerých linkách pomoci cez chat, e-mail, video a taktiež prostredníctvom virtuálnej reality.
CENA ITAPA je prestížna súťaž najlepších projektov z oblasti digitalizácie, ktorá bola tento rok tvorcom odovzdaná po dvadsiatyprvýkrát.

Cena ITAPA 2022: kategória NAJLEPŠÍ PROJEKT DIGITALIZÁCIE SPOLOČNOSTI

Služba elektronickej práceneschopnosti, ktorá proaktívne rieši častú životnú situáciu
a zapája viaceré inštitúcie, postupne napĺňa víziu digitálnej transformácie verejnej správy.

A práve tento projekt získal prvé miesto v kategórii Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti. Projekt elektronizoval proces potvrdzovania PN lekármi, automatizoval proces uplatňovania nároku na dávky pri PN poistencami, a nakoniec sprístupnil údaje o PN zamestnávateľom a poistencom Sociálnej poisťovne. Teda zjednodušil proces životnej situácie „Som chorý“. Nahradil papierové potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti a s ním súvisiace preposielanie papierových tlačív od lekára, cez poistenca, jeho zamestnávateľa až po Sociálnu poisťovňu. Pacient iba navštívi lekára, ktorý potvrdí údaje o pracovnej neschopnosti elektronicky a ďalej sa ide liečiť. Všetko ostatné sa z pohľadu občana ďalej vybaví automaticky. Po 4 mesiacoch od spustenia projektu je 22 % všetkých PN už potvrdzovaných elektronicky. To predstavuje takmer 83 000 ePN-iek.
Cenu za najlepší projekt digitalizácie spoločnosti si prevzali: za zadávateľa projektu Sociálnu poisťovňu jej generálny riaditeľ Michal Ilko, za Národné centrum zdravotníckych informácií generálny riaditeľ Peter Lukáč a za jedného z dodávateľov projektu spoločnosť Asseco Central Europe Erik Lukáč. „Elektronická PN významne zjednodušuje poistencovi postup v životnej situácii. Je to prvá služba štátu, kde povinné kroky nemusí vykonať občan, ale celý proces za neho vykonávajú úrady," potvrdil Michal Ilko.

Na druhom mieste sa umiestnil národný projekt „IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“. Do celkovej digitálnej transformácie škôl a zvýšenia najmä digitálnych zručností  mladých ľudí sa zapojilo skoro 60 000 žiakov základných škôl, viac ako 14 tisíc študentov stredných a vyše 4 500 vysokých škôl. Vďaka projektu vzniklo viac ako tisíc moderných metodík, platforma pre výuku, skrátila sa potrebná doba na výuku a systém umožňuje aj rôzne motivácie žiakov i študentov. Cenu prevzal Ján Horecký, minister školstva, vedy, výskumu a športu a za dodávateľa prof. Dušan Šveda z Centra vedecko-technických informácií.

A tretia priečka patrí projektu Resitech. Cieľom projektu je digitalizovať procesy pri správe bytových domov a urýchlenie komunikácie s majiteľmi bytov. Výsledkom je digitálna platforma určená pre komunitný spôsob života v bytových domoch v mestách v jednotnom digitálnom prostredí aplikácie. Služba prepája správcu bytovky s jej obyvateľmi, vytvára komunitnú sieť, kde používatelia môžu medzi sebou komunikovať. Ako prvý na slovenskom trhu na základe zmeny zákona vytvoril elektronické hlasovanie. Projekt spoločnosti Resitech má už viac ako 4 000 používateľov. Ocenenie si prevzali konateľ Tomáš Paciga a spoluzakladateľ Pavol Hocko.

Cena ITAPA 2022: kategória NAJINOVATÍVNEJŠÍ PROJEKT

Inovatívne riešenia sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou dnešnej doby a vynikať v nich je lákavé. A pritom to môže byť aj v takej oblasti ako napríklad zimná údržba ciest. Internet vecí (IoT) dokáže urobiť údržbu efektívnejšou a cesty bezpečnejšie. Dokazuje to aj projekt ROWES – Systém inteligentného riadenia zimnej údržby ciest, ktorý bol ocenený ako najlepší v kategórii Najinovatívnejší projekt. Základné meteorologické parametre je potrebné merať špeciálnymi meteostanicami rozmiestnenými na kľúčových miestach cestnej siete a spracovať tieto merania v špeciálnom matematickom modeli pre zimnú údržbu. Projekt preto inštaluje finančne dostupné IoT meteostanice posielajúce dáta do centra, kde sa vyhodnocujú. Výsledkom je okrem iného pokles nehodovosti o 28 % na sledovaných úsekoch. Systém využíva Správa ciest BSK a Magistrát Bratislavy. Ocenenie za najinovatívnejší projekt si za zadávateľa projektu Správu ciest Bratislavského samosprávneho kraja prevzal Martin Samek, za realizátora generálny riaditeľ Peter Morávek zo spoločnosti Softec a generálny riaditeľ Martin Benko za Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý na projekte participoval.

Druhým najinovatívnejším projektom je IPčko -  duševné zdravie optikou technológií a digitalizácií. Psychológovia a psychologičky sú dostupní na linkách pomoci IPčko.sk
(pre mladých ľudí), Dobrá linka (pre zdravotne znevýhodnených) a Krízová linka pomoci
(pre všetkých). Ľuďom sú nablízku cez chat, e-mail, video, taktiež prostredníctvom virtuálnej reality v Psychologickom laboratóriu VR, ale aj vďaka herným konzolám, ktoré sú súčasťou inovatívneho konceptu pomoci. Podporu duševného zdravia a pomoc psychológov IPčko poskytuje aj prostredníctvom Twitchu, Discordu, TikToku a ďalších sociálnych sietí. V prvom polroku 2022 projekt poskytol vyše102 tisíc nápomocných a krízových komunikácií ľuďom všetkých vekových kategórií. Tento projekt ocenila aj verejnosť najvyšším počtom hlasov vyše 2 600 v Cene RÁDia SLOVENSKO.  Za týmto projektom stojí Občianske združenie iPčko, v mene ktorého si cenu prevzal Marek Madro.

Tretie miesto patrí kyberbezpečnostnej hre. Hráčska platforma CyberGame predstavuje ojedinelý inovatívny nástroj na tréning profesionálov a simuláciu reálnych úloh, s ktorými sa bezpečnostní profesionáli stretávajú. Hra zároveň predstavuje nástroj na vyhľadávanie a podporu talentov v tejto oblasti. Aktivita prilákala 1256 registrovaných účastníkov a 581 aktívnych hráčov rôznych vekových kategórií a profesií. Autorom projektu je Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT a cenu prevzal Rastislav Janota.

ŠPECIÁLNE UZNANIE ITAPA získala aplikácia pre evidovanie služieb – Virtuálna registračná pokladnica 2. Za zlomok nákladov a v krátkom čase dokázala Finančná správa nahradiť problematickú Virtuálnu registračnú pokladnicu vlastnou. Cieľom bola úspora nákladov a zbavenie sa závislosti na dodávateľovi. Nová Virtuálna registračná pokladnica už nahradila starú a využíva ju 60 000 podnikateľov. Oproti starej VRP má nová pokladnica prehľadnejší a responzívny dizajn s jednoduchým a intuitívnym používaním.
 


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies