Staňte sa partnerom

Stanú sa medicínske roboty štandardom aj na Slovensku?

Voľba a výber najmodernejších a zároveň najvhodnejších prístrojov medicínskej techniky je výzvou pre nejeden zdravotnícky tím špecialistov. Na trhu ale nájdeme biomedicínskych inžinierov, ktorí počas dlhoročného pôsobenia v oblasti medicínskej techniky nadobudli jedinečné znalosti a prehľad. Patria k nim aj vysoko profesionálni odborníci spoločnosti Unique Medical, s.r.o. Niekoľkoročnou praxou nadobudli vedomosti i skúsenosti a ich doménou je exkluzivita, aj jedinečný prístup pri hľadaní unikátneho prístroja. Preto sme sa obchodného manažéra spoločnosti Unique Medical Richarda Bieleho, opýtali na výnimočnosti medicínskej techniky.

Roboty sa stávajú neodmysliteľnou súčasťou viacerých odvetví nevynímajúc zdravotnú starostlivosť. Vaša spoločnosť poskytuje jedinečné know-how aj o robotických operačných systémoch. Ktoré systémy sú aktuálne považované za výnimočné a aký je ich prínos?
 

Robotika má v histórii zdravotníctva už niekoľko dekád. Vo viacerých štátoch je považovaná za samozrejmosť hlavne pri chirurgickej liečbe onkologických ochorení. Posledné roky sa robotika využíva aj v neurochirurgii, ORL a ortopédii. Za lídra robotiky v zdravotníctve je považované Nemecko, ktoré sa už v roku 2018 stalo jednotkou na európskom trhu, kde jeden robotický systém pripadal na 600 tisíc obyvateľov. Pre porovnanie, susedné Poľsko malo v tom istom roku dva aktívne robotické systémy. Dnes ich je viac ako tridsať - napríklad systém DaVinci či Versius - a každým rokom počet exponenciálne narastá. Cieľom spoločnosti Unique Medical je prinášať technológie, ktoré sprístupňujú možnosti operačného riešenia mini invazívnym spôsobom, a tým prinášajú aj benefity pre pacientov. Práve preto sme nadviazali spoluprácu s Cambridge Medical Robotics (CMR Surgical), ktorých robotický systém Versius je navrhnutý tak, aby bol prístupný pre každú nemocnicu a tým dostupnejší pre pacientov. Kompaktnosť systému je kľúčová. Miesta, kde pracoviská s kvalitným operačným tímom nevedeli priniesť robotiku kvôli nákladným priestorovým úpravám, sú dnes už minulosťou. Veríme, že sa robotika na Slovensku stane štandardom operačného riešenia nielen onkologických výkonov.
 

Rakovina nie je moderná choroba. Na jej následky zomiera v Európe viac ako štvrtina populácie a v súčasnosti zabíja čoraz častejšie aj mladých ľudí. Existuje na trhu medicínskych zariadení „zabijak", ktorým je možné túto chorobu poraziť?
 

V ideálnom svete by bola odpoveď veľmi jednoduchá - prevencia. Žiaľ, realita býva často iná aj v prípadoch, keď ľudia na prevenciu dbajú. V boji proti onkologickým nálezom, ktoré nie je možné riešiť chirurgickým odstránením, prichádza na pomoc okrem farmakoterapie aj rádioterapia, ktorá neustále posúva svoje hranice. Stáva sa presnejšou na detekciu tumoru a šetrnejšou pre zdravé tkanivo. Jedným z riešení je stereotaxia produkovaná lineárnym fotónovým urýchľovačom. Dnes tieto urýchľovače dokážu upriamiť dávku žiarenia v submilimetrovej rovine. Počas jednej alebo viacerých frakcií tak zabezpečia vysokú dávku žiarenia priamo do tumoru a súčasne minimalizujú poškodenie zdravého tkaniva. Novinkou pre terapiu intracraniálnych nálezov je giroskopický fotónový urýchľovač ZAP-X, ktorý dodáva žiarenie z vyše 260-tich možných uhlov. Urýchľovač funguje na báze fotónu, pre ktorý nie je potrebné žiadne rádioaktívne palivo ako Cobalt-60. Zároveň, nie je potrebná tieniaca miestnosť, pretože sám funguje ako bunker. Okrem šetrenia vysokých nákladov na výstavbu tieniacej miestnosti umožňuje aj prítomnosť personálu pri pacientovi. Ďalším riešením je protónová rádioterapia, predstavujúca najkomplexnejšie terapeutické riešenie medicíny. Protóny sú v cyklotróne urýchlené približne na polovicu rýchlosti svetla, a tým získajú energiu na zničenie nádorov v hĺbke až 30 centimetrov. Následne sú vplyvom silného magnetického poľa s vysokou presnosťou formou lúča prenesené do nádoru. Pri zbrzdení v nádorovom tkanive dôjde k uvoľneniu energie, ionizácii a poškodeniu DNA zasiahnutej bunky. Ak je toto poškodenie viacpočetné, rakovinová bunka sa prestáva deliť alebo umiera. Veľmi dôležitým krokom terapie je samotné plánovanie, ktoré zabezpečujú klinickí fyzici. Jeden z najväčších výrobcov protónovej terapie je spoločnosť IBA, ktorá ponúka kompletnú výstavbu centra protónovej terapie. V roku 2007 bolo v Európe poskytnutých 20 tisíc onkologických terapií a v roku 2025 sa ich predpokladá viac ako 190 tisíc. Pevne veríme, že sa nám podarí túto techniku presadiť aj v našej krajine a spomínaný počet terapií bude tvorený aj terapiami vykonanými na Slovensku.
 

Zobrazovacia trojdimenziálna technológia prináša do lekárskej praxe zaujímavé produkty. Nepochybne tu patria aj holografické okuliare. Aké superschopnosti majú vďaka nim lekári?

Rozšírená realita (AR – augmented reality) sa stáva čoraz populárnejšia asi v každej oblasti technológií. Vždy slúži najmä pre lepšiu predstavivosť, komunikáciu či spracovanie dát. A tieto aspekty dnes môžu výrazne pomôcť aj v medicíne. Operatér, ktorý by mal možnosť nahliadnuť do vnútra pacienta pred operáciou, by bol vždy o krok vpred. Samozrejme, obvykle má k dispozícií štandardné predoperačné snímky, no nie je vždy jednoduché predstaviť si podľa toho napríklad patofyziológiu, cievne zásobenia alebo prerastený tumor. Práve na tieto účely vyvinula poľská spoločnosť Medapp prvý certifikovaný holografický systém Carnalife Holo. Na základe algoritmov dokáže tento systém veľmi rýchlo skonštruovať 3D holografický obraz skríningu, v ktorom je možné pracovať so všetkými Dicom dátami predoperačne aj intraoperačne. Operatér má priamo na operačnom stole možnosť prispôsobiť hologram do reálnej veľkosti, môže interagovať so zobrazeným hologramom, vrátane jeho otáčania, škálovania, posúvania alebo vstupu do vnútra anatomických štruktúr – pomocou gest a hlasových príkazov, bez straty sterility a nutnosti spolupráce s ďalším technikom. Okuliare sú pomocnou interaktívnou obrazovkou, ktorá je k dispozícii počas plánovania zákroku, na akomkoľvek ošetrovacom mieste a kedykoľvek počas jeho trvania.

Sme radi, že prinášaním nových technológií na slovenský trh môžeme prispieť lekárom k uľahčeniu ich práce pri poskytovaní kvalitnej starostlivosti pacientom.

 

 

 


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies