Staňte sa partnerom

Štandardizovaná identifikácia v nemocnici prináša výsledky

GS1 štandardy predstavujú budúcnosť, v ktorej sektor zdravotníctva dosiahne harmonizovanú implementáciu globálnych štandardov v obchodných a klinických procesoch, čo umožní interoperabilitu, optimálnu kvalitu a efektívnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti v prospech pacientov.

Keď sa hovorí o štandardoch, je to zväčša nudná téma pre väčšinu poslucháčov. Či si to uvedomujeme alebo nie, štandardy majú nezastupiteľnú úlohu v našich životoch.
Identifikácia tovarov, služieb, osôb, či lokalít sa taktiež môže riadiť štandardami. To uľahčuje nielen spoluprácu medzi obchodnými partnermi, ale aj zefektívňuje interné procesy.
GS1 štandardy sa na jedinečné označovanie používajú už päť desaťročí v množstve odvetví, a pomaly ale isto sa dostávajú aj do zdravotníctva a nemocníc. 

Na nemocnice je vyvíjaný tlak na zefektívnenie mnohých procesov a mohli by byť práve tým príkladom komplexného využívania štandardnej identifikácie, ktorý nás dovedie k vyššej bezpečnosti pacientov, transparentným finančným a tovarovým tokom a prehľadnej a rýchlej logistike. Implementácia štandardov by ale nemala byť cieľom, ale prostriedkom, ako sa dostať k želanému výsledku.

Z pohľadu využívania GS1 štandardov sa už teraz nemocnice stretávajú so širokým spektrom výrobkov, liekov a zdravotníckych pomôcok, ktoré majú na sebe jedinečné identifikátory priamo od výrobcu alebo lokálneho distribútora. Okrem toho sa s GS1 identifikátormi môžeme stretnúť aj na receptoch od všetkých zdravotných poisťovní. Preto je logické nevymýšľať koleso, ale použiť to, čo používa zvyšok distribučného reťazca. 

Snímka obrazovky menšie lepšie

Kombináciou už existujúcej identifikácie, s ktorou už rôzne typy výrobkov prichádzajú do nemocnice a pridaním identifikátorov pre chýbajúce súčasti. Napríklad pacientov, zamestnancov, lokality.
Vieme vyskladať systém pre vysledovateľnosť, ktorý prinesie zdravotníckemu zariadeniu niekedy až neočakávané benefity.
Chybovosť pri podávaní liekov v nemocniciach je podľa dostupných štúdií nad 5% - najdostupnejšie riešenie je implementácia automatickej identifikácie. Identifikácia vzoriek, identifikácia nových liekov pre klinické skúšanie,  proces sťahovania liekov a ŠZM a mnohé iné  benefitujú z implementácie jedného identifikačného štandardu a jedného typu kódu – či už z pohľadu jednoduchosti alebo znižovania nákladov vynaložených na hardvér.

GS1 organizácia má širokú škálu identifikátorov, ktorými sa dá označiť všetko potrebné pre bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Od pacientov a zdravotníckych pracovníkov, cez rôzne lokality oddelenia, operačné sály, budovy, dokumenty, lieky, ŠZM až po potraviny pre spoločné stravovanie. Identifikátory GS1 sú globálne používané, majú presne stanovenú štruktúru a sú dobre zdokumentované, takže dodávatelia IT a hardvérových riešení nemusia vymýšľať vlastné riešenia, ale môžu použiť GS1 špecifikácie pri programovaní zadania od objednávateľa. Zároveň použitím štandardov naprieč zdravotníctvom sa zabezpečí bezproblémová kompatibilita výmeny údajov.

Aj na Slovensku už máme nemocnice, ktoré používajú GS1 štandardy a majú pozitívne skúsenosti. Zároveň aj niektorí dodávatelia informačných systémov poznajú naše štandardy, buď ich už majú zakomponované vo svojich riešeniach alebo ich vedia zapracovať podľa potreby. 
Ak vás téma využitia GS1 štandardov zaujíma, odporúčame návštevu Centra pre vzdelávanie a inovácie GS1 Slovakia (CVI). V interaktívnom a používateľsky prívetivom prostredí môžete zažiť simuláciu štandardov v nemocničnej prevádzke, priebeh identifikácie pacienta alebo zdravotníckych pomôcok. Interaktívnym spôsobom tak spoznáte oblasti využitia štandardov GS1 v zdravotníctve. Zároveň vieme pomôcť pri plánovaní a implementácii formou školení a konzultácií. 

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies