Novinky

Priemysel budúcnosti: priemysel 4.0

Mali sme tu prvú priemyselnú revolúciu, ktorá priniesla parné mechanizmy. Potom prišla druhá priemyselná revolúcia, ktorá priniesla masovú výrobu a montážne linky. Koncom 60tych rokov nastúpila tretia priemyselná revolúcia, ktorá využila elektroni…

Aj štátu možno poskytovať odvážne technologické riešenia

Pred dvomi rokmi vznikla spoločnosť DXC Technology s ambíciou zaradiť sa medzi top svetových hráčov v oblasti poskytovania IT služieb. Obdobie na etablovanie sa na trhu využila nielen na získavanie nových zákazníkov, ale aj na vývoj technologickýc…

Kto sú ľudia ÚPVII?

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu prešiel pred rokom výraznou zmenou. Generálnym riaditeľom sekcie informačných technológií verejnej správy sa stal Jaroslav Kmeť. A práve ten pred rokom aj na kongrese ITAPA hovoril o nutnos…

Budúcnosť je nejasná, čo s tým?

Na chvíľu si predstavte, že ste v roku 1200. Ak máte deti, viete, čo ich máte naučiť a viete, že Vaše vedomosti budú pre nich užitočné a podstatné pre prežitie. Svet okolo Vás sa mení len veľmi pomaly, veľmi pozvoľna a Vy každodenne využívate vedo…

Slovensko na ceste k modernému digitálnemu štátu

Chcete spoznať víziu transformácie Slovenska na moderný digitálny štát? Chcete vedieť, kam sa Slovensko posunulo za rok od posledného kongresu ITAPA? V máji bola vládou schválená Stratégia digitálnej transformácie Slovenska a následne predstavená …

eZdravie a Asseco

eZdravie je rozsiahly projekt Informačného systému Elektronických služieb zdravotníctva. Prináša zníženie administratívy pre všetkých účastníkov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Elektronické služby prinášajú vyššiu efektivitu a be…

PRACOVNÝ TRH BUDÚCNOSTI: ĽUDIA RUKA V RUKE S UMELOU INTELIGENCIOU A TECHNOLÓGIAMI

Pracovný trh na Slovensku čakajú veľké zmeny. Súvisia s automatizáciou, digitalizáciou a využívaním nových technológii. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) predpokladá, že až 30 % pracovných miest môže byť o dve desiatky rokov a…

Budovanie bezpečného štátu

Kybernetická bezpečnosť začína byť čoraz významnejšou témou. Aj preto Európska komisia vyhlásila október za mesiac európskej kybernetickej bezpečnosti. Tento rok je špeciálne zameraný na dve témy. Prvou je bezpečné online správania pri našom denno…

Zmena myslenia ako jedna z najväčších výziev bulharského eGovernmentu

Krasimir Simonski sa po skončení štúdií na Technickej univerzite v Sofii venoval informačným a komunikačným technológiám. Participoval na viacerých bulharských a medzinárodných projektoch v oblasti IKT, online technológií, elektronického vzdelávan…

« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »